Nieuws

Delft Road Safety Course: hoe Duurzaam Veilig de wereld over gaat

Vandaag de afsluiter van een bijzondere week in Delft. Hier vindt deze week (17-21 april 2023) de Delft Road Safety Course plaats: een exclusief programma waar 21 verkeersveiligheidsprofessionals uit Afrika, Latijns Amerika, het Midden-Oosten en Azië aan deelnemen. Het doel: leren over duurzaam veilig (safe system) om deze kennis en vaardigheden toe te kunnen passen in de eigen omgeving. Dankzij de inbreng van toonaangevende experts en academici komt in de training het crème de la crème van verkeersveiligheid samen.

De Delft Road Safety Course is een exclusief trainingsprogramma georganiseerd op en in samenwerking met de TU Delft. Deelnemers zijn verkeersveiligheidsprofessionals uit lage- en middeninkomenslanden die alles willen leren over verkeersveiligheid en aangrenzende thema’s. Dit alles komt samen in een gevarieerd programma met aandacht voor strategieontwikkeling, infrastructuurplanning, participatie, handhaving en data & onderzoek. Naast colleges door experts en academici bestaat het programma uit een excursies, observaties, ervaring in een rij-simulator en groepswerk aan een casus.

Deze jaarlijkse training is het vlaggenschip van de stichting Delft Road Safety Courses (DRSC). DRSC heeft als doel verkeersveiligheid in lage- en middeninkomenslanden te verbeteren door middel van leer- en ontwikkeltrajecten. Het team Capacity Building van DTV Consultants geeft in opdracht van DRSC invulling aan de uitvoeringsorganisatie en zorgt ervoor dat de deze training plaatsvindt.

 

DRSC kan haar activiteiten uitvoeren dankzij de steun van FIA Foundation.