Nieuws

Directeuren in actie voor versterking human capital smart mobility

Het is dé vraag die veel gemeenten en overheden bezighoudt als het gaat om smart mobility. Hoe zorgen we dat er voldoende geschikte mensen zijn én hoe gaan we slim samenwerken waar dat minder lukt? Eerder dit jaar kwamen directeuren en managers van gemeenten uit heel het land bij elkaar om te spreken over deze vraag. In het provinciehuis in Den Bosch werden de uitdagingen gedeeld en plannen gemaakt voor oplossingen en samenwerking.

Natalie Veenkamp, is coördinator van de Human Capital Agenda namens de samenwerkende overheden. Samen met Marjolein van de Nadort, senior adviseur bij DTV Consultants, begeleidde zij deze bijeenkomst. Veenkamp: “Veel gemeenten lopen aan tegen onvoldoende geschikt personeel op het gebied van smart mobility. Die tekorten worden in de komende jaren alleen maar groter.”

Vijf tips

Om het hoofd te bieden aan deze uitdagingen, deelt Natalie vijf tips om slim om te gaan met personeel:

  1. Vergeet je huidige medewerkers niet. Je hoeft niet altijd nieuw personeel aan te trekken: de mensen die nu al bij je werken zijn van grote waarde. Door hen bij te scholen of een mid-career opleiding aan te bieden bied je hun nieuwe uitdagingen en vernieuwde motivatie.
  2. Boor nieuwe doelgroepen aan bij het werven van talent. Vaak kijken werkgevers vooral naar mensen die al ervaring hebben in de sector. Maar mensen buiten de sector die wél de juiste skills hebben kunnen ook heel geschikt zijn. Bied bijvoorbeeld een interne opleiding of wat extra aandacht tijdens het inwerkproces.
  3. Samenwerken met onderwijs. Als er op regionaal en/of landelijk niveau samengewerkt wordt om smart mobility onderdeel te laten worden van het curriculum op scholen, weten meer en meer mensen de weg te vinden naar het vakgebied.
  4. Verrijk de kennis door kennisuitwisseling maar ook door opleidingen en cursussen.
  5. Zorg dat je de innovaties en acties laat landen in werkprocessen: maak het duurzaam.

Strategisch personeelsplan voor breder recruitment

De deelnemers deelden met elkaar welke uitdagingen er in hun eigen organisatie zijn op het vlak van voldoende menskracht. Ook formuleerden ze acties die ze in hun eigen organisatie óf met anderen willen gaan uitvoeren.

Natalie Veenkamp: “Het werven van personeel in dit kleine werkveld kan ertoe leiden dat mensen van de ene organisatie naar de andere gaan: daar wordt de poule niet groter van. De oplossing kan volgens de deelnemers liggen in een gezamenlijk Strategisch Personeelsplan: gemeenten bekijken dan samen welke vacatures ze verwachten en welke rollen er over 5 jaar nodig zijn: daar kan je dan als regio gezamenlijk op gaan werven. Recruitment wordt op die manier breder dan alleen de eigen organisatie. Uiteindelijk zou dit moeten leiden tot vergelijkbare functieprofielen, functiewaardering en loopbaanpaden.”

E-learnings

De directeuren spraken daarnaast af om samen te werken bij het ontwikkelen van e-learnings. Deze online opleidingen kunnen ingezet worden om mensen die nieuwe kennis en skills nodig hebben voor hun werk op een laagdrempelige manier te helpen. Deze e-learnings kunnen ook worden gebruikt in opleidingstrajecten, of om mensen te verleiden de overstap te maken naar het Smart-Mobility werkveld.

Samenwerken kan ook bij regionale initiatieven om studenten enthousiast te krijgen voor een opleiding of baan in Smart Mobility. Een mooi voorbeeld hiervan is de Young Talent Challenge, die overheden uit Noord-Holland en Utrecht gezamenlijk aanbieden. Deze is afgelopen juli helaas last-minute gecanceld vanwege weersomstandigheden, maar wordt nu dit najaar alsnog aangeboden. Ga voor meer informatie naar de website.

Meer informatie

Heb je zelf een goed idee of wil je graag aansluiten bij een van de initiatieven die hier staan beschreven? Neem dan contact op met Natalie Veenkamp (n.veenkamp@dtvconsultants.nl of 076-5136624).