Nieuws

Cursus ‘Het Nieuwe 30’: alles wat je moet weten

Bij veel gemeenten leeft de wens om op (een selectie van) 50km-wegen de snelheid terug te brengen naar 30 km/h. Vanuit veiligheidsoverwegingen, maar ook om voordelen te behalen op het gebied van leefbaarheid en klimaat. De introductie van de GOW30 (gebiedsontsluitingsweg met een limiet van 30 km/h) kan hierbij helpen. Maar, er zijn ook nog altijd een hoop vragen rond de snelheidsverlaging en de GOW30. Om duidelijkheid te scheppen hebben wij in samenwerking met Goudappel een nieuwe eendaagse cursus in het leven geroepen.

Wegwijs in Het Nieuwe 30

Vorig jaar is er een afwegingskader gemaakt dat wegbeheerders ondersteunt bij het veilig inrichten en beheren van wegen binnen de bebouwde kom. Dit jaar is er een motie aangenomen om in lijn met het coalitieprogramma uit te zoeken op welke wegen het zinvol is om de maximumsnelheid terug te brengen naar 30 km/h.

Er is een aantal gemeentes voor wie het in Den Haag niet snel genoeg gaat. Voorlopers waaronder Amsterdam, Utrecht en Amersfoort zijn al op eigen houtje overgegaan op 30 km/h in de bebouwde kom als norm. Maar wat betekent het als een gemeente zegt dat 30 km/h de norm is? “De norm staat namelijk in de wet en je kunt niet als gemeente bepalen dat de wet voor jou niet van toepassing is”, aldus Hans Godefrooij, teamleider Verkeersarchitectuur bij DTV Consultants.

Gemeenten hebben vragen

De cursus ‘Het Nieuwe 30’ is bedoeld voor beleidsmakers, wegbeheerders en ontwerpers die al aan de slag willen met 30 km/h als norm, maar vragen hebben over hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. “We richten ons vooral op gemeenten die aan het begin staan van dit proces en niet zo goed weten waar ze moeten beginnen”, aldus Rico Andriesse, adviseur mobiliteit en ruimte bij Goudappel.

Wat staat er in de wet? Hoe ver kan ik zelf gaan als gemeente? Hoe moet ik wegen anders inrichten binnen de huidige inrichtingseis? En hoe zit het met bussen en hulpdiensten, komen die dan nog wel op tijd? “De cursus geeft inzicht in deze discussie, legt uit waarom 30 km/h wordt gezien als heilige graal en biedt praktische handvatten op zowel beleidsmatig vlak als op het gebied van inrichting”, vertelt Hans. Zo kun je als gemeente toch al aan de slag met 30km-wegen, ondanks dat het wettelijk kader er nog niet is.

Inhoud cursus

‘Het Nieuwe 30’ is een eendaagse cursus waarop je helemaal wordt bijgepraat over alles wat er speelt rondom de GOW30. Denk aan thema’s als:

  • Ambities om terug te gaan naar 30 km/h
  • Het afwegingskader 30 km/h
  • Verkeersveiligheid
  • Openbaar vervoer en hulpdiensten
  • Inrichtingskenmerken van de GOW30
  • De discussie rond 30 km/h als nieuwe norm

Ook bespreken we een aantal casussen van gemeenten die al stappen hebben gezet met de maximumsnelheid terug te brengen naar 30 km/h in de bebouwde kom. Een gastdocent namens de gemeente Gouda zal hun ervaringen en leerpunten delen.

Aanmelden

De cursus ‘Wegwijs in Het Nieuwe 30’ vindt plaats op 9 november 2022.
Meld je hier aan.


Extra workshop:
Tevens organiseren we in samenwerking met Goudappel een workshop tijdens de Vakbeurs Mobiliteit op 6 oktober 2023, van 13:30 tot 15:45 uur. Aanmelden voor deze workshop is verplicht. Opgeven kan tot en met 26 september 2022 via: hetnieuwe30@dtvconsultants.nl.