Nieuws

Geslaagde Terugkommiddag oud-deelnemers

Dit najaar organiseerden we voor de eerste keer een Terugkomdag voor alle oud-deelnemers van onze cursussen en opleidingen. Het thema van de middag was Actieve Mobiliteit. Er stond een aantal interactieve presentaties op het programma.

Lopen is een belangrijke en vanzelfsprekende manier van verplaatsen. Nu meer steden en dorpen inzetten op een gezonde en toegankelijke leefomgeving, is aandacht en ruimte geven aan de voetganger een logische stap. Maar hoe maak je beleid voor de voetganger? En tegen welke problemen loop je aan op straatniveau? André de Wit deelde zijn ervaringen met het opstellen van voetgangersbeleid. Ook deelde hij de eisen waaraan loopvriendelijke infrastructuur moet voldoen. Deze komen uit de Ontwerpwijzer Voetgangers (van CROW). DTV Consultants schreef mee aan deze publicatie

Marcel Willekens gaf een toelichting op de Fietspeloton Module. Een module voor in de verkeerslichtenregeling die groepjes fietsers vaker groen licht geeft bij het verkeerslicht. DTV Consultants heeft deze module ontwikkeld. We deelden de resultaten uit de praktijk en gaven tips om te starten met VRI-vriendelijk fietsbeleid.

Tenslotte presenteerde Luuk van Diessen een paar interessante opbrengsten uit de onderzoeken die wij doen naar drukte op fietspaden. Hoeveel conflicten treden er nu eigenlijk op tussen de verschillende gebruikers op de fietspaden? Welk deel van de fietsen is elektrisch aangedreven? Rijden fietsers in groepsverband gemiddeld sneller of langzamer? Verschillende inzichten passeerden de revue.

De middag werd afgesloten met een uitgebreide borrel. Met bijna 40 deelnemers was het gezellig druk! Uit de evaluatie bleek dat deelnemers het een geslaagde middag vonden met leuke presentaties. “Vooral zo doorgaan!”.

Ook is er behoefte aan een vervolg en diverse onderwerpen werden hiervoor aangedragen. Houd onze nieuwsbrief en sociale media in de gaten voor meer informatie!

Wil je meer weten over de behandelde onderwerpen? Neem contact op met Marjolein van de Nadort.