Nieuws

“Mijn Kind Veilig naar School” geeft inzicht in verkeersveiligheid rondom basisscholen

Hoe zorg je ervoor dat kinderen veilig naar school kunnen gaan? Met de nieuwe tool “Mijn Kind Veilig naar School” van DTV krijgen wegbeheerders inzicht in deze belangrijke vraag. De innovatieve tool geeft een nauwkeurig beeld van de verkeersveiligheid rondom basisscholen, door zowel objectieve- als subjectieve data te combineren.

Dankzij een overzichtelijk dashboard en geografische kaarten kunnen wegbeheerders gemakkelijk knelpunten prioriteren. Daarnaast helpt het bij het onderbouwen van keuzes en biedt het mogelijkheden om te benchmarken met andere gebieden en gemeenten. Zo wordt de weg naar school niet alleen veiliger, maar ook beter in beeld gebracht.

Inzicht in knelpunten

Steeds meer wegbeheerders zetten in op risicogestuurd beleid als het gaat om verkeersveiligheid. Robin Swolfs, adviseur Gedrag bij DTV: “Juist rondom basisscholen is dit vaak een precair aandachtspunt en hebben wegbeheerders te maken met vragen over hoe het is gesteld met de verkeersveiligheid. De combinatie van drukte rondom scholen en problemen op het gebied van infrastructuur of gedrag, maken het een ingewikkelde puzzel waar de grootste knelpunten liggen.”

Mijn kind veilig

Data uit verschillende bronnen gecombineerd

De tool Mijn Kind Veilig naar School brengt schoolomgevingen in kaart en combineert daarbij data uit verschillende bronnen. De subjectieve data is verkregen uit een korte enquête  onder ouders  en gaat over onveilige punten en het gevoel van (on)veiligheid . De objectieve data komt onder andere van het CBS en gaat over schoolroutes, manieren van reizen, ongevallengegevens en snelheidsgegevens.

In 2023 is een pilot uitgevoerd onder 4 basisscholen in Rotterdam en Tilburg. Met behulp van de enquêtetool Mappinion en prikkers op de kaart werden meer dan 500 formulieren ingevuld, wat resulteerde in ruim 1000 knelpunten.

De tool Mijn Kind Veilig naar School: 

  • Genereert loop- en fietsroutes naar basisscholen
  • Combineert subjectieve en objectieve informatie
  • Is handig voor gesprekken met stakeholders
  • Maakt prioriteiten stellen gemakkelijk
  • Is 100% privacy proof (er worden geen persoonsgegevens verwerkt)

Mijn kind veilig naar school

Robin Swolfs: “Mijn Kind Veilig naar School maakt het voor wegbeheerders makkelijk om knelpunten rondom basisscholen op te sporen en te prioriteren. Daarnaast is de tool uitermate geschikt voor benchmarking met andere omgevingen en gemeenten. We bieden de tool aan voor een zeer scherpe prijs en daarbij hoort een communicatiepakket voor scholen. Zodat we het zo eenvoudig mogelijk maken om de verkeersveiligheid rondom scholen zo adequaat mogelijk aan te pakken.”

Wil je meer informatie of een demo? Ga naar: MijnKindVeilignaarSchool.nl of

Neem contact op

Mijn Kind Veilig naar School

Robin Swolfs

Meer weten of een gratis demo?

Neem contact op met Robin