Groepen fietsers die voorrang krijgen bij het verkeerslicht, dat is de insteek van de Fiets Peloton Module. Het is een project van adviesbureau DTV en het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL. Uniek is de combinatie van slimme, open source software en cameratechnologie. De Fiets Peloton Module detecteert ruim voor het verkeerslicht de snelheden van fietsers. Daar wordt nauwkeurig de benodigde groentijd op aanpast. Het resultaat: meer groen voor de fietser.

Direct naar:

Fiets Peloton Module: hoe werkt het?

De Fiets Peloton Module bestaat uit zowel slimme software als een camera. De camera staat gericht op een zone tientallen meters verwijderd van het verkeerslicht. De gekoppelde software voorspelt of fietsers op het moment dat deze aankomen bij het verkeerslicht een groepje vormen van minimaal drie fietsers vlak na elkaar. Als dit het geval is, worden de fietsers gemarkeerd als een ‘peloton’.

Uniek is dat de Fiets Peloton Module kijkt naar de snelheid van de betreffende fietsers. Fietsers hoeven hierdoor tientallen meters voor het kruispunt nog geen groepje te vormen.

In plaats daarvan berekent de module precies of de fietsers ter hoogte van de stopstreep een groep zijn. Blijkt dat het geval, dan springt het verkeerslicht op groen en krijgen de fietsers vrij baan. “Het voordeel van de snelheidsdetectie en de voorspellende gave is dat het verkeerslicht nooit te lang of te kort op groen staat. Het overige verkeer kan vlot doorstromen, terwijl de fietsers minder vaak hoeven te stoppen”, zegt Saliou Diallo, Adviseur Smart Mobility bij DTV. Hij spreekt dan ook van een ‘win-winsituatie’.

Meer aandacht voor de fietser

“Vanuit het oogpunt van CO2-reductie en doorstroming – twee belangrijke actuele mobiliteitsthema’s – kwamen we vanuit SmartwayZ.NL bij DTV Consultants terecht. Steden en dorpen willen het gebruik van de fiets aanmoedigen door fietsers minder te laten stoppen bij verkeerslichten, maar hoe doe je dit zonder dat de overige weggebruikers langer hoeven te wachten?”, vertelt Etienne Wieme, Projectleider Talking Traffic/C-ITS bij SmartwayZ.NL.

Naar aanleiding van recent onderzoek van DTV vroeg SmartwayZ.NL het verkeerskundig adviesbureau uit Breda om hulp. “We willen een technologie laten ontwikkelen waarmee groepen fietsers voorrang krijgen bij het verkeerslicht. Vanzelfsprekend op zo’n manier dat het overige verkeer er nauwelijks hinder van ondervindt.” DTV kwam met de Fiets Peloton Module: een technologie die op basis van fietssnelheid groepjes fietsers detecteert en de groentijd van het verkeerslicht daarop aanpast.

Open standaarden

Op dit moment draaien er pilots van de Fiets Peloton Module in Helmond, Breda en Delft. Aan het eind van het jaar moet de Fiets Peloton Module gebruiksklaar zijn. Daarnaast wordt er ook een afwegingskader opgesteld, wat wegbeheerders handvaten biedt voor het toepassen van de Fiets Peloton Module. De module is als eerste beschikbaar voor de provincies Noord-Brabant en Limburg, maar later ook voor de rest van Nederland. Diallo licht toe: “De module is inpasbaar in een generator waarmee wegbeheerders in Nederland verkeerslichtregelingen creëren. De module werkt met open standaarden. Ook het afwegingskader wordt openbaar.” Wieme besluit: “Kortom, iedereen kan straks aan de slag met de innovatieve techniek. De fietser krijgt voortaan vaker voorrang bij het verkeerslicht, waardoor overheden het fietsgebruik stimuleren en werken aan hun CO2-doelstellingen.”

Voor meer vragen over de Fiets Peloton Module kun je contact opnemen met Marcel Willekens of Saliou Diallo. Meer informatie over DTV, verkeerskundig adviesbureau met de focus op duurzame mobiliteit, vind je hier. Over het innovatieve mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL lees je meer via deze website.