Verkeersveiligheidsbeleid

Met een goede strategie of gericht beleid kan elke gemeente, regio of provincie flinke stappen zetten om de verkeersveiligheid te verbeteren. En dat is hard nodig, want de laatste jaren gaat het steeds minder goed en is er een enorme stijging in het aantal verkeersslachtoffers.

Prioriteiten stellen op basis van een uitgekiende strategie

Het behalen van succes, staat of valt met het stellen van de juiste prioriteiten op basis van een uitgekiende strategie. Wij kunnen je helpen om te bepalen waar de meeste verkeersveiligheidswinst kan worden geboekt in jouw situatie. Onze verkeersveiligheidsexperts voeren een grondige analyse uit en kijken samen met u waar de focus moet komen te liggen.

Niet sectoraal maar integraal

Verkeersveiligheidsbeleid kan eigenlijk alleen succesvol zijn als het niet sectoraal, maar integraal wordt opgesteld en uitgevoerd. De experts van DTV zoeken daarom altijd naar wegen om de juiste partijen bij elkaar te brengen en om alle relevante beleidsvelden te betrekken. “Effectief belegde verantwoordelijkheid”, zoals dit in de visie van Duurzaam Veilig 3 is opgenomen, in hierbij een belangrijke succesfactor.

Onze diensten

Als geen ander kennen we de succesfactoren van beleid en strategie. Onze experts staan klaar om met jou te werken aan een ambitieus beleidsplan of een concreet uitvoeringsplan om de verkeersveiligheid in jouw beheersgebied te verbeteren.

Hans Godefrooij

Ben je op zoek naar een partij die jou kan helpen bij het opstellen van verkeersveiligheidsbeleid, het opstellen van een actieplan/uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid, of wil je gewoon eens van gedachten wisselen over het verwerven van draagvlak? Neem dan contact op met één van onze verkeersveiligheidsexperts. Samen zorgen we ervoor dat iedereen veilig kan deelnemen aan het verkeer!

Neem contact op met Hans