Wegcategorisering

Voor een goed functionerend en verkeersveilig wegennet is het van belang dat op elke weg sprake is van overeenstemming in functie, vormgeving en gebruik. Disbalans hierin leidt onherroepelijk tot verkeersveiligheidsknelpunten. Het is daarom belangrijk om, ook met het ook op de transitie naar meer 30km-wegen binnen de bebouwde kom, goed na te denken over

Afwegingskader 30 km/h is handig hulpmiddel

Voor de wegcategorisering binnen de bebouwde kom is het Afwegingskader 30 km/h, dat mede door DTV is opgesteld, een handig hulpmiddel. Het afwegingsschema in deze CROW-publicatie helpt je om stapsgewijs keuzes te maken. Hierbij wordt gekeken naar iedere weg op zich, maar ook naar het gehele netwerk. Voor wegen buiten de bebouwde kom kan een vergelijkbare aanpak worden gevolgd.

Wegcategorie als basis voor inrichtingskeuzes

Omdat de gekozen wegcategorie grotendeels bepalend is voor de wijze waarop een weg moet worden ingericht, en de inrichting bepaalt hoe deze weg in de praktijk zal functioneren, is een gedegen wegcategorisering belangrijk. De experts van DTV kunnen je helpen om goed onderbouwde keuzes te maken voor de toe te wijzen wegcategorieën en de bijbehorende maximumsnelheden.

Wij helpen je op weg

Onze experts staan klaar om met jou te werken aan een gedegen wegcategorisering. Of je nu specifiek aan de slag wil met de GOW30, of de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in jouw gemeente of provincie wil verbeteren, we vinden een weg om jou van dienst te zijn.

Pleun Smits

Ben je op zoek naar een partij die jou kan helpen bij het opstellen van een wegcategoriseringsplan, of wil je gewoon eens van gedachten wisselen over de mogelijkheden en uitdagingen die de GOW30 biedt? Neem dan contact op met één van onze verkeersveiligheidsexperts.

Neem contact op met Pleun