Cursus

Aanpak verkeersveiligheids- knelpunten

 • 17-09-2024
 • 3 dagen
 • Utrecht
 • 2.295,- (ex BTW)
 • Bewijs van deelname

Algemeen

Gespreksvaardigheden, analyses en oplossingen

Hoewel Nederland één van de meest verkeersveilige landen ter wereld is, blijft het verder verbeteren van de verkeersveiligheid een belangrijk speerpunt voor overheden.

Met de cursus Aanpak Verkeersveiligheidsknelpunten krijg je handvatten om verkeersveiligheidsknelpunten te beoordelen en aan te pakken. Ook leer je gespreksvaardigheden die onmisbaar zijn als je regelmatig contact hebt met inwoners en andere stakeholders. Je wilt immers dat iedereen de wel of niet geboden oplossing acceptabel vindt.

Na afloop van deze cursus:

 • Weet je hoe om te gaan met en te reageren op klachten en zorgen van stakeholders over verkeersveiligheid;
 • Kun je het verkeersveiligheidsprobleem te plaatsen in het grotere kader van Duurzaam Veilig;
 • Kun je verkeersveiligheidsknelpunten stapsgewijs analyseren;
 • Kun je komen tot een onderbouwde afweging van effectieve maatregelen.

Programma

Het driedaagse lesprogramma kent drie onderdelen:

 • 1. In gesprek met inwoners en andere stakeholders
  • Achterhalen van de vraag achter de vraag
  • Erkennen en uitleiden van (achterliggende) emoties
  • Afstemmen van het antwoord/advies
 • 2. Analyse van verkeersveiligheidsknelpunten
  • Plaatsing van het probleem in het kader van Duurzaam Veilig (wegcategorisering, de vijf basisprincipes van Duurzaam Veilig, basiskenmerken wegontwerp).
  • Analyse van verkeersveiligheidsknelpunten met aandacht voor:
  • het achterhalen van het echte probleem/knelpunt;
  • analyse aan de hand van objectieve en subjectieve verkeersveiligheidsdata (onder andere meldingen OR, prikkers op de kaart, tellingen, snelheidsmetingen, ongevallendata);
  • uitvoering van een verkeersveiligheidsschouw.
 • 3. Komen tot een onderbouwde oplossing
  • Stappenplan voor de aanpak van verkeersveiligheidsknelpunten, zodat je structuur aanbrengt in je analyse en advies;
  • Handvatten voor afwegen en onderbouwen van verkeersveiligheidsmaatregelen;
  • Cases van de deelnemers.

Lesdata en locatie

Lesdata (3 dagen): 17 en 24 september en 1 oktober 2024

Lestijden: 09.30 – 16.30 uur

Locatie: Utrecht

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor professionals met verkeerskundige ervaring die bijvoorbeeld werken voor (gemeentelijke) overheden. Je hebt te maken met klachten over verkeersveiligheid of je bent verantwoordelijk voor het oplossen van verkeersveiligheidsknelpunten.

De cursus is niet gericht op beleidsmedewerkers die strategisch bezig zijn met bijvoorbeeld het opzetten van de risicogestuurde aanpak verkeersveiligheid of het invoeren van ‘het Nieuwe 30’.

Kosten

Lesgeld: € 2.295,- exclusief BTW

(digitaal) Lesmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Reviews

Boy Boukens

Gemeente Hoorn

In deze cursus krijg je de vaardigheden aangeleerd om verkeerssituaties te beoordelen en onderzoeken op hoofdlijnen. Je leert ook hoe je effectief kunt communiceren met bezorgde bewoners en/of raadsleden over verkeersveiligheid. Er is voldoende gelegenheid om te praten over specifieke locaties in jouw eigen gemeente waar verkeersproblemen spelen. Hierdoor kun je dilemma's bespreken en leren hoe je hier het beste mee kunt omgaan.

Arjan Oegema

Gemeente Neder-Betuwe

Erg prettige praktijkgerichte cursus! Veel voorbeelden en cases die je zelf in mag brengen.

Bram Achterberg

Gemeente Gennep

Informatieverstrekking vóór en begeleiding tijdens cursus is top geregeld door DTV.

Ruud Kok

SED Organisatie

Cursussen en opleidingen vallen en/of staan met degene die de cursus/opleiding verzorgen. Dat was voor beide docenten prima voor elkaar!