Laatste wijziging: 15 augustus 2022

DTV, gevestigd aan Reduitlaan 25D, 4814 DC Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Reduitlaan 25D
4814 DC Breda
+31 76 513 66 00
privacy@dtv.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

DTV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens (van uw werk)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (bekeken webpagina’s, downloads)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@dtv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DTV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of specifieke promotionele informatie (zoals studiegidsen). Wij vragen u vooraf expliciet akkoord te gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u een aanvraagformulier invult op onze website.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • DTV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. U geeft hiervoor expliciet toestemming wanneer u het plaatsen van cookies toestaat.

Geautomatiseerde besluitvorming

DTV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DTV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DTV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
NAW-gegevens en e-mail adres op verzendlijst nieuwsbrief Zolang u ingeschreven blijft voor de nieuwsbrief. U kunt zich altijd afmelden via de link ‘afmelden’ onder in de e-mails. Gepersonaliseerd toezenden van de door u aangevraagde nieuwsbrief.
NAW-gegevens en e-mail adres op verzendlijst specifieke promotionele informatie Zolang u ingeschreven blijft voor de verzendlijst van de specifieke promotionele informatie. U kunt zich altijd afmelden via de link ‘afmelden’ onder in de e-mails. Gepersonaliseerd toezenden van de door u aangevraagde promotionele informatie. Aanbieden van relevante vervolginformatie.
Curriculum Vitae Tot einde sollicitatieprocedure van de functie waarop u heeft gesolliciteerd. Beoordelen geschiktheid voor de functie waarop u heeft gesolliciteerd en u kunnen informeren over (het verloop van) de sollicitatieprocedure.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

DTV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DTV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens worden deels opgeslagen op servers buiten de Europese Unie, te weten de Verenigde Staten. Het gaat om servers van clouddienstverleners:

 • Google
 • HighRise
 • HubSpot
 • MailChimp

Al deze partijen zijn gecertificeerd onder het verdrag EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DTV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DTV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden cookies geplaatst door derden, te weten Google (Google Analytics) en HubSpot.

Google Analytics

Cookienaam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet.

Bewaartermijn: 2 jaar

HubSpot

Cookienaam: __hstc

Met deze cookie slaat HubSpot algemene informatie over websitebezoekers op. Het bevat het webdomein, tijdsduur van de websitebezoeken en aantal websitebezoeken.

Bewaartermijn: 2 jaar

Cookienaam: hubspotutk

Met deze cookie weten we bij het invullen van een webformulier welke velden u moet invullen. Deze cookie wordt past geplaatst als u voor het eerst een webformulier invult met uw naam en e-mail adres. U wordt dan gevraagd expliciet toestemming te geven voor het onthouden van deze gegevens. Als u eerder informatie heeft aangevraagd, hoeft u niet opnieuw basisinformatie zoals uw naam en e-mail adres op te geven.

Bewaartermijn: 10 jaar

Cookienaam:__hssc

Deze cookie houdt sessies bij. Het wordt gebruikt om te bepalen of tijdstempels en sessie-aantallen in de cookie __hstc moeten worden aangepast. Het bevat het websitedomein, aantal weergaven van websitepagina’s en tijdstempel van het begin van het websitebezoek.

Bewaartermijn: 30 minuten

Cookienaam: __hssrc

Als HubSpot de sessiecookie aanpast, wordt ook deze cookie geplaatst. De cookie wordt op ‘1’ ingesteld, om te bepalen of de websitebezoeker de browser al dan niet heeft herstart. Als de cookie niet bestaat, neemt HubSpot aan dat er een nieuwe sessie plaatsvindt.

Bewaartermijn: geen (vervalt direct na het websitebezoek)

Cookienaam: __hs_opt_out

Deze cookie wordt gebruikt om uw toestemming (opt-in) te onthouden wanneer u akkoord gaat met de privacy policy en het plaatsen van cookies. Als u ervoor kiest om de privacy policy (met bijbehorende cookies) niet te accepteren, verzamelt de website nog wel geanonimiseerde statistische informatie.

Bewaartermijn: 2 jaar

Cookienaam: __hs_do_not_track

Deze cookie kan worden geplaatst om te voorkomen dat HubSpot informatie krijgt (do not track). Er wordt dan zelfs geen geanonimiseerde statistische informatie doorgegeven.

Bewaartermijn: 2 jaar

Cookienaam: __hs_testcookie

Deze cookie wordt gebruikt om te testen of de websitebezoeker cookiegebruik heeft ingeschakeld in de webbrowser.

Bewaartermijn: geen (vervalt direct na het websitebezoek)

Cookienaam: hsPagesViewedThisSession

Deze cookie houdt het aantal paginaweergaven op de website tijdens eens sessie bij.

Bewaartermijn: geen (vervalt direct na het websitebezoek)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DTV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@dtv.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

DTV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DTV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld standaard een veilige (HTTPS) verbinding op onze website. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@dtv.nl