Opleiding

Certificeringstraject Verkeersveiligheidsauditor

  • Voorjaar 2026
  • Utrecht
  • Certificaat

Algemeen

Veilige (rijks)wegen garanderen, ook in nieuwe situaties of bij reconstructies. Dat is waar de verkeersveiligheidsauditors van RISMII voor staan. RISM staat voor Road Infrastructure Safety Management. Deze Europese richtlijn bevat regels over het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur. De beheerders van de RISMII wegen in Nederland, volgen deze richtlijn.

Daarin staat dat auditoren die een verkeersveiligheidsaudit uitvoeren op het RISMII-wegennet, in het bezit moeten zijn van een certificaat. In Nederland wordt dit uitgegeven door het KoVa, het Kwaliteitsorgaan voor de Verkeersveiligheidsaudits.

Om deze verkeersveiligheidsaudits te mogen uitvoeren voor het RISMII wegennet, moeten de auditoren in bezit zijn van een door KoVa erkend certificaat. Deze behaal je door deze opleiding (het certificeringstraject) succesvol af te ronden.

Het certificeringstraject

Bij een verkeersveiligheidsaudit toetst een team van auditoren de ontwerpen en de gerealiseerde weginfrastructuur op verkeersveiligheid. De vereiste ervaring en competenties van een verkeersveiligheidsauditor zijn niet door een (korte) cursus te verwerven. Daarom is er een zorgvuldige selectie van kandidaten.

Heb je interesse, dan vragen wij je om een uitgebreid cv op te sturen. Op basis hiervan maken we een eerste inschatting van je ervaring. Is deze inschatting positief? Dan stel je een portfolio met bewijsstukken samen. Hierna volgt een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek bespreken we het portfolio en krijgt je een casus voorgelegd. Op basis van het portfolio en het gesprek wordt beoordeeld of je over de kwalificaties beschikt om verkeersveiligheidsaudits te kunnen uitvoeren. Bij een positieve beoordeling wordt je vervolgens uitgenodigd voor een meerdaagse training. Tijdens de training krijg je een toelichting op het kader en proces rondom audits en oefen je met concrete casuïstiek. De beleving van de weggebruiker speelt hierin een centrale rol. Je sluit de training af met een examen waarin een verkeersveiligheidsaudit wordt uitgevoerd, inclusief de rapportage.

Wat levert het op?
Alleen gecertificeerde verkeersveiligheidsauditoren voor het RISMII-wegennet  mogen audits op deze wegen verrichten.

Docenten

Meerdere medewerkers van Rijkswaterstaat en adviesbureaus zijn docent binnen het certificeringstraject. Deze medewerkers zijn expert op gebied van verkeersveiligheid, wegontwerp of Human Factors. Een aantal van hen zijn tevens lid van het Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidsaudits (KoVa).

Lesdata en locatie

De opleiding wordt gepland op verzoek van en in overleg met het Kwaliteitsorgaan voor de Verkeersveiligheidsaudit (KoVa). Jaarlijks wordt door hen bekeken of er behoefte is aan het opleiden van meer auditoren. Als er hier geen data gepland staan, wordt er dit kalenderjaar geen opleiding aangeboden.

Voor wie?

Het certificeringstraject is uitsluitend geschikt voor kandidaten die vooraf kunnen aantonen over een aantal competenties te beschikken op gebied van wegontwerp, verkeersveiligheid en gedrag van de weggebruiker. Het herkennen en inschatten van de ernst van verkeersveiligheidsknelpunten staat hierbij centraal.

Wij vragen je vooraf een uitgebreid cv toe te sturen. Op basis van het cv maakt DTV Consultants samen met het Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidsaudits een eerste inschatting over je kansen om door de intake te komen. Je kunt vervolgens op basis van deze inschatting besluiten om je al dan niet aan te melden voor het traject.

Beperkt beschikbaar

Vanwege de zorgvuldige selectie van kandidaten is het de verwachting dat dit certificeringstraject slechts beperkt en met langere tussenpozen wordt aangeboden. We verzoeken je daarom om tijdig je interesse in het traject kenbaar te maken.

Persoonlijk advies

Neem contact op met Marjolein van de Nadort. Zij kan de procedure en beoordelingscriteria toelichten en kan je eventueel begeleiden bij het samenstellen van je portfolio.

Kosten

Lesgeld: Zodra de opleiding wordt gepland, wordt de opleidingsprijs vastgesteld.