Cursus

Verkeersveiligheidsauditor

 • Voorjaar 2025
 • 2 dagen
 • Utrecht
 • 2.030,- (ex BTW)
 • Certificaat
 • 8.9

Algemeen

Zorgvuldige beoordeling voor een betere verkeersveiligheid

Een ontwerp is vaak het resultaat van compromissen, waarbij de verkeersveiligheid mogelijk niet optimaal wordt gewaarborgd. Met behulp van een audit kan de wegbeheerder zijn ontwerp door een onafhankelijke expert laten toetsen op de te verwachten verkeersveiligheidseffecten.

Een verkeersveiligheidsaudit is een gestandaardiseerde methode om tot een onafhankelijk oordeel te komen over de gevolgen van een infrastructureel ontwerp op de verkeersveiligheid. Zo wordt de wegbeheerder ondersteund bij een zorgvuldige en verantwoorde besluitvorming. Niet door achteraf in te grijpen, maar door al tijdens de plan- en ontwerpfasen de mogelijke verkeersveiligheidsproblemen te identificeren.

Download de Handleiding Verkeersveiligheidsaudit Onderliggend Wegennet

De cursus staat in het teken van de Verkeersveiligheidsaudit van het onderliggend wegennet. Ben jij een expert op het gebied van veiligheid en ontwerp, en wil je je laten certificeren tot verkeersveiligheidsauditor? Dan is deze cursus geschikt voor jou.

Overzicht huidige auditoren

Na afloop van de cursus:

 • Ontvang je het certificaat met een cijfer voor de beoordeling van de gemaakte casus;
 • Word je toegevoegd aan de lijst met auditoren;
 • Kun je een audit uitvoeren en een auditrapportage opstellen.

Certificaat

Na afronding ontvangt u een certificaat met een cijfer voor de beoordeling van de gemaakte casus.

Programma

Het programma van de cursus bestaat uit twee dagen training. Tijdens de training staat de procedure van de audit centraal: wat is de context van de audit, hoe gebruik je de checklist? Aan de hand van casuïstiek maak je je de procedure eigen.

Een inhoudelijke component van de cursus is de gedragskant van de weggebruiker. Waarom doen zij net iets anders dan vooraf verwacht? Hoe houd je in een ontwerp rekening met de consequenties van de menselijke factor in het verkeer?

De training wordt afgesloten met twee toetsopdrachten. De twee opdrachten worden na lesdag 1 en lesdag 2 duidelijk. De opdrachten worden buiten de lesdagen gemaakt.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Inleiding

 • Context van de audit;
 • Plaats van de verkeersveiligheidsaudit binnen veiligheidsbeleid;
 • Werkzaamheden en rol van de auditor;
 • Geschiedenis en ervaringen in het buitenland.

Verkeersveiligheidsaudit in vogelvlucht

 • Hoe zet je een audit op?
 • Waar vind ik auditoren?
 • Checklist en rapportage.

Human Factors

 • Rol van gedrag bij ontwerp;
 • Uitleg van Human Factors-principes;
 • Human Factors-principes in het ontwerp;
 • Gezamenlijk uitwerken van een casus;
 • Toepassen Human Factors-principes.

De verkeersveiligheidsaudit stap voor stap

 • Het gebruik van de checklists;
 • Het auditrapport;
 • Procedures;
 • Voorbeelden van uitgevoerde audits;
 • Behandelen casuïstiek.

Lesdata en locatie

Lesdata (2 dagen): voorjaar 2025

Lestijden: 09.30 – 16.30 uur

Locatie: Utrecht

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor (senior-)adviseurs met minimaal hbo-niveau en aantoonbare expertise op het gebied van veiligheid en ontwerp. Je hebt ten minste vijf jaar relevante werkervaring.

Harde toelatingseisen

Wanneer je je aanmeldt voor de cursus ontvang je een intakeformulier. Hierin toon je aan dat je aan bovenstaande beschrijving voldoet. Duidelijk moet dus worden dat je minimaal vijf jaar werkervaring hebt, minimaal hbo-niveau geschoold bent en ervaring hebt met zowel ontwerpen/herinrichting als verkeersveiligheid.

In het formulier neem je projecten op waarin jouw ervaring met ontwerpen en verkeersveiligheid wordt aangetoond. Je beschrijft hierin welke ervaring je hebt met het analyseren of verbeteren van verkeersveiligheid. Daarnaast geef je aan dat wanneer verkeersveiligheid een onderdeel was van het opstellen of toetsen van een ontwerp, op welke aspecten je daarbij hebt gelet. Als verkeersveiligheid een onderdeel was bij het opstellen of toetsen van een ontwerp, geef dan aan op welke aspecten je hebt gelet.

Kosten

Lesgeld: € 2.030,- exclusief BTW

(digitaal) Lesmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Reviews

Rens Boone

RHDHV

Een goede cursus waarmee je goede handvatten aangereikt krijgt om beter te kunnen richten op een verkeersveilig ontwerp.

Felix Kools

KATT verkeersadvisering

De deelnemers worden tijdens de cursus meegenomen in de wereld van verkeersveiligheid en hoe een audit moet worden opgesteld. Naast het theoretische aspect, wordt ook aandacht besteed ook de menselijke kant: waarom gedragen mensen zich op een bepaalde manier (in het verkeer). Erg leuke en leervolle aanvulling!

Sander van Barneveld

Verkeersatelier

Deze cursus leert je aan de hand van een heldere systematiek objectief verkeersveiligheidsknelpunten te beoordelen, te benoemen en te voorzien van aanbevelingen. Dit biedt kansen voor zowel de wegbeheerder, als ontwerper, en de eindgebruiker (lees: weggebruiker). Niet alleen in het voortraject, maar ook in het borgen van verkeersveiligheid bij oplevering en daarna.

John van den Broek

Sweco Nederland B.V.

Leuke, leerzame en toepasbare training voor het verbreden van de kennis over verkeersveiligheid. De drie docenten hebben de inhoud op een prettige manier overgebracht met voldoende ruimte voor interactie en reflectie.

Marijn Schevernels

MINT nv

Sterk gebalanceerde (theorie - praktijk) opleiding!
Dankzij de opleidingsdagen konden de toetsopdrachten goed uitgewerkt worden. Onafhankelijk van het behalen van een certificaat tot VVA-auditor is dit een opleiding die je als ontwerper een nuttige blik op verkeersveiligheid biedt.

Sjors Koggel

Gemeente Haarlemmermeer

De cursus Verkeersveiligheidsauditor van DTV Consultants heb ik als zeer waardevol en leerzaam ervaren. Ik heb meer inzicht gekregen in het herkennen van (mogelijke) verkeersveiligheidsknelpunten en heb geleerd dat ook het gedrag van mensen daar invloed op heeft. De cursus werd vanwege de RIVM-richtlijnen digitaal aangeboden, maar met veel enthousiasme en interactief gedoceerd door drie verschillende docenten.

Laurens Torbijn

Juust BV

Prettige en betrokken manier van lesgeven met voldoende inhoud.