Cursus

iVRI in de praktijk: wegwijs in netwerken, privacy en security

 • 22-11-2024
 • 1,5 dag
 • Utrecht
 • 1.350,- (ex BTW)
 • Bewijs van deelname

Algemeen

In de afgelopen decennia is de beschikbaarheid van IT en data in voertuigen, smartphones en de infrastructuur snel toegenomen. Dat vraagt verkeerskundigen ook steeds meer en andere expertise van verkeerskundigen om hiermee om te gaan. Verkeersregelinstallaties gaan nu data ontvangen, verwerken, generen en delen. De VRI is een intelligente VRI geworden: de iVRI. Nieuwe diensten zoals MaaS en connected voertuigen gaan meer data nodig hebben en gebruiken (denk aan actuele maximum snelheden, dienstregeling openbaar vervoer en halte-informatie).

Het is de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder om te zorgen dat data en verbindingen van een iVRI veilig en betrouwbaar zijn en aan de privacy en security regelgeving voldoen. Maar hoe doe je dat? In deze cursus maken we je wegwijs in deze materie.

Na afronding van deze cursus:

 • Heb je de benodigde basiskennis op het gebied van IT, privacy, data en security
 • Ben je een betere ‘verkeerskundige’ gesprekspartner van IT, privacy en security professionals
 • Kun je projecten op dit vlak beter aan- of bijsturen.
 • Ken je het belang van een goede beveiliging van (publieke) beheerobjecten zoals de iVRI.
 • Kun je kritische plekken waarop gelet moet worden in iVRI projecten aanwijzen voor wat betreft: data, privacy, security en ICT.

 

Programma

Het programma bestaat uit drie dagdelen waarin de volgende onderdelen aan bod komen:

Dagdeel 1 (online):

 • Basisbegrippen en positionering van de iVRI in de werkpraktijk van verkeerskundigen
 • Data en standaarden binnen de iVRI
 • Inkoopvoorwaarden en aansprakelijkheid (BIO, GIBIT, gecertificeerde producten)
 • Privacy en Security (AVG, verwerkersovereenkomsten, TLS, ISO)

Dagdeel 2 (op locatie):

 • Toepassing van UDAP (configuratie iVRI, acteren op meldingen)
 • Basisbegrippen over netwerken in iVRI land
 • Basiskennis netwerken en techniek (IP adressen, subnetten, OSI model)
 • Beveiliging van netwerken (firewall, VPN verbindingen, TLS

Dagdeel 3 (op locatie):

 • Verschillen tussen typen netwerkmedia (modem, router)
 • Netwerkontwerp en fabrikant specificieke configuraties
 • Best practices in iVRI netwerken
 • Uitwerken casussen eigen inbreng

Lesdata en locatie

Lesdata en tijd: 22 november 2024 (online 09.30 – 12.30 uur)
29 november 2024  09.30 – 16.30 uur te Utrecht

Locatie: Online en in Utrecht

Voor wie?

Je werkt als adviseur of projectleider bij (of voor) een overheid of een adviesbureau. Je gaat operationeel en/of beheersmatig aan de slag om smart mobility projecten uit te voeren, waarbij je en te maken krijgt met situaties waarin verkeerskundige beheersobjecten smart of connected gemaakt worden.

Kosten

Lesgeld: € 1.350,- exclusief BTW.

(digitaal) lesmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Reviews

J. Overvliet

Gemeente Delft

Zeker de moeite waard

Deelnemer cursus 2023

Deelnemer cursus 2022

Nieuwe thema's die steeds belangrijker gaan worden. Deze cursus geeft een goed inzicht in deze complexe materie.

Deelnemer cursus 2022

Goede informatie en praktijk gericht.