Cursus

Ontwerp verkeerslichtenregeling

 • Najaar 2024
 • 3 dagen
 • Utrecht
 • 2.295,- (ex BTW)
 • Bewijs van deelname

Algemeen

Leer ontwerpen en specificeren met Cocon Online

Verkeerskundigen ervaren vaak uitdagingen of vinden het lastig om verkeerslichtenregelingen te ontwerpen en specificeren. Waaruit bestaat een goed ontwerp, rekening houdend met de uiteenlopende wensen en eisen? En hoe zorg je ervoor dat het uiteindelijke ontwerp resulteert in een effectieve en goed werkende verkeerslichtenregeling op straat?

In de cursus Ontwerp Verkeerslichtenregeling ligt de nadruk op het zelfstandig ontwerpen en evalueren van verkeerslichtenregelingen met behulp van het ontwerpprogramma Cocon Online.

Om deze cursus te kunnen volgen heb je voldoende basiskennis nodig over de werking van verkeerslichten . Heb je deze basiskennis niet? Volg dan eerst onze basiscursus Verkeerslichten.

Na afloop van de cursus:

 • Ken je de werking en toepassingsmogelijkheden van verkeersregeltechnische ontwerpprogrammatuur;
 • Kun je een weloverwogen ontwerp en/of specificatie maken van een verkeerslichtenregeling;
 • Kun je een passende regeling ontwerpen voor elke gewenste situatie, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Programma

Gedurende drie lesdagen komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Basisgegevens voor het ontwerp
 • Begrippen kruispuntanalyse
 • Berekening cyclus- en groentijden
 • Ontruimingstijden
 • Ontwerp fasediagram
 • Toelichting en gebruik ontwerpprogramma Cocon Online
 • Doelstelling voertuigafhankelijke regeling
 • Principe werking VA regeling
 • Detectoren en hun toepassingsgebied
 • Voetgangersvoorzieningen
 • Speciale voorzieningen openbaar vervoer
 • Ontwerp voertuigafhankelijke regeling

Lesdata en locatie

Lesdata: (3 lesdagen): najaar 2024

Lestijden: 09.30 – 16.30 uur

Locatie: Utrecht

Voor wie?

De cursus is geschikt voor verkeerskundigen die in de praktijk nauw betrokken zijn bij het ontwerpen en/of beoordelen van verkeerslichtenregelingen. U dient eerst de basiscursus Verkeerslichten te hebben gevolgd, voordat u zich inschrijft voor deze cursus.

Kosten

Lesgeld: € 2.295,- exclusief BTW.

(digitaal) Lesmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Je dient tijdens de cursus te beschikken over een eigen laptop. Je ontvangt van DTV een tijdelijke licentie voor het programma Cocon Online.

 

 

Reviews

Arjo Velderman

Vialis

Een aanrader voor een startende collega waarbij je in een paar dagen bekend word met de basis!

Simon Friso

Mobypeople

De cursus was inhoudelijk sterk en bevat voldoende interessante theorie.

Wolter van den Berg

Provincie Utrecht

Goede balans tussen de verschillende onderdelen.