Opleiding

Post-hbo opleiding Verkeersplanologie

 • Najaar 2025
 • 8 dagen
 • Utrecht
 • 5.400,- (ex BTW)
 • Diploma

Algemeen

‘Klaar voor de nieuwe stad’
Een stevige basis ‘ruimte en mobiliteit’ voor verkeerskundigen, planologen, ingenieurs en bestuurskundigen

Hoewel in planvorming naar afstemming wordt gestreefd, wordt niet integraal naar ruimtelijke oplossingen voor stedelijke problemen gezocht. Juist daarom is het vak van verkeersplanologie belangrijk: verkeer en planologie vanaf de start van onderzoek en planvorming met elkaar verbinden tot één geheel. In de context van groeiende steden en regio’s, smart cities, brede welvaart en duurzaamheid wordt het belang hiervan alleen maar groter.

Met deze post-hbo opleiding verwerf je niet alleen een stevige basis inhoudelijke kennis op verkeersplanologische thema’s zoals netwerkplanning, gebiedsontwikkeling, gezondheid, en energie en milieu. Maar je leert deze kennis ook toepassen in (strategische) integrale beleidsvorming.

Deze opleiding is geschikt voor professionals met een hbo- en wo achtergrond die zijn betrokken bij integrale of strategische planvorming, de ontwikkeling van mobiliteitsplannen, masterplannen, en/of omgevingsvisie/-plannen. Na het volgen van de opleiding kan de deelnemer een strategisch verkeersplanologische opgave analyseren, structureren en hier een eigen visie op ontwikkelen en tentoonspreiden.

Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Goudappel.

DTV Consultants en Goudappel hebben een inspirerend en uitdagend programma samengesteld. Docenten uit eigen gelederen, van Hogeschool van Amsterdam, TU Delft, PBL, APPM en Dat.mobility verzorgen de verschillende lessen.

 

Programma

Het programma bestaat uit 16 dagdelen (8 dagen). Naast een introductie, ateliers, vragenuurtjes en een afsluitende excursie, komen actuele, prikkelende en strategische thema’s van de verkeersplanologie aan bod. Voor elke lesdag bereiden de deelnemers zich voor door middel van het bestuderen van artikelen en lichte voorbereidingsopdrachten. De opleiding wordt afgesloten met een toetsopdracht in de vorm van de presentatie van een eigen casus. Na het succesvol afronden van de toetsopdracht ontvangen deelnemers hun diploma.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen

 • Introductie (Teije Gorris | Go-bility & Nicole Korsten | Goudappel)
 • Netwerken en structuren (Bas Govers | Goudappel)
 • Locatie- en gebiedsontwikkeling (Danny van Beusekom | Goudappel)
 • Onderzoek big data en modellen (Peter van der Mede | Goudappel & Bastiaan Possel | Goudappel)
 • Beeldvorming, taal, proces en communicatie in beleid en planvorming (Bart Heijnen | APPM)
 • Milieu, gezondheid, omgevingskwaliteit (Jan Anne Annema | TU Delft)
 • Toekomstscenario’s en brede welvaart (Daniëlle Snellen | PBL)
 • Stadslogistiek (Walther Ploos van Amstel | Hogeschool van Amsterdam)
 • Proeve van bekwaamheid en afsluiting

Download de studiegids voor het volledige programma.

Docenten

Lesdata en locatie

Startdatum (16 dagdelen/8 dagen): najaar 2025

De opleiding wordt grotendeels fysiek gegeven op vrijdagen van 9.30 uur tot 16.30 uur. Er zijn geen lessen in landelijke vakanties en/of feestdagen.
Er zijn enkele atelier sessies en (online) vragenuurtjes om de voortgang van de casus te bespreken.

Leslocatie: Utrecht

Voor wie?

Als je je als (beleids)adviseur verder wilt ontwikkelen op het raakvlak van ruimte en mobiliteit dan is deze opleiding geschikt voor jou. Deelnemers aan deze opleiding hebben tenminste een hbo en/of wo opleiding afgerond en zijn werkzaam bij bijvoorbeeld gemeenten, provincie, rijksoverheid, advies-, ingenieurs-, of managementbureaus in functies als:

 • Verkeersplanoloog
 • (Beleids)adviseur ruimte en/of mobiliteit
 • Strategisch adviseur
 • Strateeg

Kosten

Lesgeld: € 5.400,- exclusief BTW.

(digitaal) Lesmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Reviews

Axl Schobben

Gemeente Kerkrade

Een leuke cursus met een grote diversiteit aan lesstof waarbij je een bredere kijk krijgt op het gebied van verkeer(splanologie).

deelnemer studiejaar 2022

De opleiding Verkeersplanologie heeft in meerdere opzichten mijn "verkeerskundige ogen" geopend. Met de opgedane kennis ben ik zeker anders tegen mobiliteitsvraagstukken aan gaan kijken, en zal ik deze inzichten ook zeker in de praktijk gaan toepassen.

deelnemer studiejaar 2022

Informatieve en inspirerende opleiding, gericht op de stad van de toekomst.

Guido van Hattem

Gemeente Veenendaal

Ik raad iedere professional aan die zich bezig houdt met stadsinrichting (stedenbouw, verkeerskunde, geografie en ruimtelijke ordening) om deze opleiding te volgen, omdat je leert hoe alle verschillende disciplines samenhangen. Daarnaast krijg je goede handvatten over hoe je de opgedane kennis kunt toepassen in je werk.

Joost Verdiesen

Gemeente 's-Hertogenbosch

Ik was op zoek naar verbreding van mijn verkeerskundige kennis. Deze opleiding heeft mij dat ruimschoots geboden. Door de inzet van docenten uit de praktijk heeft dit hele concrete handvatten opgeleverd die ik nu gebruik in mijn dagelijkse werkpraktijk.