Cursus

VRI Quick scan

 • 1,5 dag
 • Incompany
 • Bewijs van deelname

Algemeen

Kruispunten met verkeerslichten moeten zowel technisch als functioneel worden onderhouden. Technische storingen worden over het algemeen snel verholpen, maar verkeerskundig wordt een regeling zelden bijgesteld. Bij het plaatsen van verkeersregelinstallaties krijgt de functionele werking van de verkeersregeling niet altijd voldoende aandacht.

Specifiek leer je:

 • Hoe bestaande verkeerslichtenregelingen werken;
 • Hoe je de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid op straat kunt verbeteren;
 • Waar je op moeten letten bij plaatsing van verkeersregelinstallaties;
 • Waarom er meer aandacht nodig is voor functioneel onderhoud;
 • Welke eenvoudige aanpassingen tot grote winsten kunnen leiden;
 • Hoe de doorstroming, de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid op en rond een kruispunt verbetert kan worden.

Programma

Aan de hand van voorbeelden en de observatie van je eigen regeling buiten, komt de problematiek tot leven. Door te werken met een eigen regeling heeft de cursus ook direct resultaat! Je voert buiten in de automaat zelf wijzigingen door en ziet direct het effect hiervan op straat.

De cursus heeft dan ook vooral een praktijkgerichte insteek.

Dag 1 (hele dag):

 • Hoe kijk je naar een verkeerslichtenregeling? Waar let je op? Aan de hand van diverse voorbeelden met beeldmateriaal;
 • Wat zijn mogelijke oorzaken van een knelpunt? Hoe kom ik tot een oplossing?
 • Bestuderen van listing en tekening (eigen casus);
 • Hoe functioneert uw voertuigafhankelijke verkeerslichtenregeling?
 • Voorbereiden observatie avondspits;
 • Observatie (quick scan) van een eigen verkeerslichtenregeling.

Thuisopdracht

 • Je doet nogmaals een observatie in de spitsen van dezelfde regeling;
 • Je gaat aan de slag met het invullen van een observatieformulier;
 • Je analyseert je observatie en geeft aan welke instellingen je wilt wijzigen.

Dag 2 (halve dag)

 • Nabespreken van de thuisopdracht en vaststellen van parameterwijzigingen;
 • Bespreken tien gouden regels;
 • Veranderingen aanbrengen in de automaat buiten en kijken welk effect deze hebben op straat.

Lesdata en locatie

De training wordt op locatie gegeven en data worden in overleg gepland.

Voor wie?

De cursus VRI Quick scan bij u op locatie is bedoeld voor technisch/functioneel beheerders van VRI’s. Je weet in hoofdlijnen hoe een regeling functioneert en wil zelf actiever aan de slag om  regelingen op straat te kunnen verbeteren. Voor de training is het belangrijk dat u minimaal de termen cyclustijd, hiaattijd, maximumgroentijd en ontruimingstijd begrijpt.

Kosten

We maken een passende offerte voor je. Neem contact met ons op via educatie@dtv.nl of 076-513 6623.