Opleiding

Opleiding Gerichte Verkeersveiligheidsinspectie

 • 25-09-2024
 • 5 dagen
 • Utrecht
 • 4.950,- (ex BTW)
 • Certificaat
 • 8.0

Algemeen

Word inspecteur G-VVI en draag bij aan de verkeersveiligheid.

De Europese Richtlijn voor verkeersveiligheid, de RISMII wetgeving, is sinds 2021 van kracht. De RISMII wetgeving kent een groter toepassingsgebied dan de RISMI. Naast de TEN-T-wegen is dit verder uitgebreid met de Autosnelwegen (G1/G2) en Autowegen (borden G3/G4). Ook andere wegbeheerders dan Rijkswaterstaat moeten aan de slag met de instrumenten uit de Europese Richtlijn, onder meer met de Gerichte Verkeersveiligheidsinspectie.

Deze opleiding richt zich op het kunnen uitvoeren van een Gerichte verkeersveiligheidsinspectie (G-VVI). Een gerichte verkeersveiligheidsinspectie is een gericht onderzoek ter opsporing van gevaarlijke omstandigheden die het risico op ongevallen en lichamelijk letsel verhogen. Dit gebeurt aan de hand van een bezoek ter plaatse aan een bestaande weg of een weggedeelte. G-VVI’s moeten worden uitgevoerd door een deskundigenteam (bestaande uit minimaal 2 personen), waarvan minimaal één persoon een vakbekwaamheidscertificaat bezit na afronding van een examen.

Na afloop van de opleiding:

 • Ken je de context van de RISMII-wetgeving en de vertaalslag die is gemaakt voor het Nederlandse wegennet;
 • Weet je welke Human Factors van belang zijn bij wegontwerp;
 • Heb je je kennis van de meest recente ontwerprichtlijnen voor autosnelwegen en autowegen;
 • Weet je op welke manier je risico’s kunt inschatten;
 • Weet je welke aanpak je moet kiezen voor de uitvoering van een G-VVI;
 • Ontvang je bij een positief examenresultaat het certificaat inspecteur G-VVI.

Programma

Tijdens de lesdagen worden de volgende onderwerpen behandeld:

Dag 1

 • Aanleiding en toelichting
 • Kader en context van de Europese Richtlijn
 • Ervaring van een inspecteur
 • Ontwerprichtlijnen ASVV

Dag 2

 • Human Factors
 • Ontwerprichtlijnen RSW

Dag 3

 • Risico inschatting
 • Aanpak en uitvoering G-VVI

Dag 4

 • Werken aan een casus ter voorbereiding op het examen

Dag 5

 • Examen G-VVI

Lesdata en locatie

Lesdata: 25 september, 9 en 16 oktober, 6 en 20 november 2024

Lesdagen: De cursus bestaat uit 4 lesdagen en een examendag

Locatie: Utrecht

Voor wie?

Je werkt bij (of voor) wegbeheerders die wegen hebben die onder de RISMII-wetgeving vallen (Rijkswaterstaat, provincies of overige wegbeheerders). Het uitvoeren van een G-VVI hoort bij je takenpakket.

Je bent (senior-)adviseur op minimaal hbo-niveau met aantoonbare expertise op het gebied van veiligheid en ontwerp. Je hebt ten minste vijf jaar relevante werkervaring.

Je wordt vooraf gevraagd een uitgebreid curriculum vitae aan te leveren, waarin je aantoont aan bovenstaande beschrijving te voldoen. Na aanmelding ontvang je van ons een format waarin je je cv kunt samenstellen.

Kosten

Kosten: € 4.950,- exclusief BTW

Reviews

Jeroen Spaetgens

Provincie Limburg

Zeer goede en inhoudelijke opleiding

Deelnemer studiejaar 2023

Een opleiding met veel lesstof, maar goed te doen.