Cursus

Wegwijs in Het Nieuwe 30

  • 11-12-2024
  • 1 dag
  • Utrecht
  • 975,- (ex BTW)
  • Bewijs van deelname
  • 8.3

Algemeen

Van 50 naar 30, maar hoe en waarom?

Steeds meer gemeenten werken aan het verlagen van de maximumsnelheid op wegen binnen de bebouwde kom van 50 naar 30 km/h. Maar waarom eigenlijk? Wat levert het op? En welke stappen moet je doorlopen om dit op een goede manier voor elkaar te krijgen? In deze cursus kom je in één dag te weten wat er speelt rondom ‘Het Nieuwe 30’. Je leert wat gemeenten kunnen en moeten doen, en wat hierbij vrijblijvend is en wat niet. Ook krijg je handvatten voor de herinrichting van de GOW30.

Veel mensen zijn het er over eens dat, onder andere uit oogpunt van verkeersveiligheid en leefbaarheid, de maximumsnelheid op veel wegen van 50 naar 30 km/h zou moeten gaan. In veel gemeenten wordt daarom, aan de hand van het eind 2021 verschenen “Afwegingskader 30 km/h” (door Goudappel en DTV Consultants opgesteld in opdracht van CROW en het Ministerie van IenW), het wegennet tegen het licht gehouden en gekeken welke wegen in aanmerking komen om te hercategoriseren naar GOW30. Maar dan ben je er nog niet, want de volgende stap is het aanpassen van de inrichting van deze wegen, op basis van de in mei 2023 verschenen “Handreiking Voorlopige inrichtingskenmerken GOW30” van CROW. En dat brengt vaak de nodige uitdagingen met zich mee.

In de cursus Wegwijs in het Nieuwe 30 word je bijgepraat over de laatste stand van zaken en krijg je handvatten voor als je zelf aan de slag wilt met het Nieuwe 30. De cursus gaat zowel in op de beleidsmatige kant (welke stappen moet je doorlopen?) als op de inrichting van de GOW30. Daarbij komen ook de ervaringen die verschillende gemeenten inmiddels hebben opgedaan, aan bod. Daarnaast wordt er ook besproken wat op dit moment nog onbekend is.

Na afloop van de cursus:
• Weet je wat er speelt rondom ‘Het Nieuwe 30’ (de invoering van 30 km/h op meer wegen binnen de bebouwde kom)
• Weet je wat er kan en moet, en ook wat niet
• Weet je welke stappen er moeten worden doorlopen als je als gemeente kiest voor Het Nieuwe 30
• Krijg je praktische handvatten voor de inrichting van GOW30

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Goudappel.

Programma

• Achtergronden, ontwikkelingen en beleid
• Ontwerp en inrichting (weg- en omgevingskenmerken, GOW30)
• Casuïstiek – aan de slag met voorbeeldcasus voor netwerk en ontwerp

Lesdata en locatie

Lesdata (1 dag): 11 december 2024

Lestijd: 09.30 – 16.30 uur

Leslocatie: Utrecht

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Goudappel.

Voor wie?

De cursus is bij uitstek geschikt voor betrokkenen vanuit gemeenten die op zoek zijn naar meer informatie. Maar ook andere betrokkenen van bijvoorbeeld OV-bedrijven of Fietsersbond hebben veel baat bij deze cursus. 

Kosten

Lesgeld: € 975,00 excl. BTW

Reviews

Jorrit Haaker

Gemeente Oldenzaal

Hier hoor je over de theorie en praktijk.

Peter

Nuttig om kennis op te doen

Deelnemer voorjaar 2024

Dat het een leerzame dag is op een mooie locatie.

Edwin Keijzer

Gemeente Amsterdam

Zeer leerzaam en goede uit leg en ruimte voor eigen inbreng

Deelnemer voorjaar 2023

Je krijgt waarvoor je komt, begrijpbare lesstof, prettige lesgeving en vriendelijke en kundige docenten.

Deelnemer voorjaar 2023

Heldere duidelijke uitleg met genoeg ruimte voor het stellen van vragen of het voeren van een discussie.

Paul Konings

Gemeente Veldhoven

Leuke, leerzame cursus!

Ronald Hartman

Gemeente Veenendaal

Deze dag heeft mij veel meer duidelijkheid gegeven over GOW30. Ook goede feedback op een oefening die niet helemaal goed ging.