Laatste wijziging: 3 juni 2024

DTV, gevestigd aan Reduitlaan 25D, 4814 DC Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Reduitlaan 25D
4814 DC Breda
+31 76 513 66 00
privacy@dtv.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

DTV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens (van uw werk)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je in te schrijven voor ons aanbod, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over je activiteiten op onze website (bekeken webpagina’s, downloads)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@dtv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DTV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of specifieke promotionele informatie (zoals studiegidsen). Wij vragen je vooraf expliciet akkoord te gaan met de verwerking van je persoonsgegevens wanneer je een aanvraagformulier invult op onze website.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • DTV analyseert paginabezoeken op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

DTV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DTV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DTV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Naam en e-mail adres op verzendlijst nieuwsbrief Zolang je ingeschreven blijft voor de nieuwsbrief. Je kunt je altijd afmelden via de link ‘afmelden’ onder in de e-mails. Gepersonaliseerd toezenden van de door jou aangevraagde nieuwsbrief.
Naam en e-mail adres op verzendlijst specifieke promotionele informatie Zolang je ingeschreven blijft voor de verzendlijst van de specifieke promotionele informatie. Je kunt je altijd afmelden via de link ‘afmelden’ onder in de e-mails. Gepersonaliseerd toezenden van de door jou aangevraagde promotionele informatie. Aanbieden van relevante vervolginformatie.
Alumniregister Zolang je ingeschreven blijft. Je kunt je altijd uitschrijven uit dit register door contact op te nemen via privacy@dtv.nl. Met als voorbehoud dat DTV verplicht is basisgegevens met betrekking tot je studie te bewaren DTV hecht veel waarde aan het blijvend onderhouden van contact met- en betrokkenheid van oud-studenten. Nadat je een opleiding hebt afgerond met een diploma of certificaat, worden je persoonsgegevens bewaard om je als alumni te kunnen blijven benaderen.
Factuurgegevens 7 jaar Wettelijke bewaarplicht
Digitale kopie van het diploma/certificaat met cijferlijst 50 jaar Wettelijke bewaarplicht
Digitale kopie van het bewijs van deelname 5 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

DTV verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DTV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens worden deels opgeslagen op servers buiten de Europese Unie, te weten de Verenigde Staten. Het gaat om servers van clouddienstverleners:

 • Google
 • HubSpot
 • MailChimp

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DTV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. DTV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden cookies geplaatst door derden, te weten Google (Google Analytics)

Google Analytics

Cookienaam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet.

Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om ke eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door DTV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar privacy@dtv.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

DTV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DTV neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld standaard een veilige (HTTPS) verbinding op onze website. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@dtv.nl