Cursus

Parkeren; financiën

 • 21-03-2025
 • 1,5 dag
 • Utrecht
 • 1.200,- (ex BTW)
 • Bewijs van deelname
Deze module is onderdeel van de opleiding Post-hbo opleiding Parkeren

Algemeen

Na het volgen van deze module ben je in staat om:

 • De essentie en inhoud van een exploitatieplan te begrijpen;
 • De verschillende rollen binnen de parkeerwereld te onderscheiden;
 • Een parkeerexploitatie op grove lijnen voor straat en garage te monitoren en bij te stellen;
 • Beargumenteerd een keuze te maken wat tot de parkeerexploitatie dan wel de vastgoedexploitatie behoort;
 • Inzicht te hebben in het functioneren, de toepasbaarheid en de beperkingen van exploitatiemodellen;
 • Iemand aan te sturen die een complexe parkeerexploitatie kan opstellen;
 • Output van een parkeerexploitatie te interpreteren en voorstellen te doen voor bijstelling van beleid;
 • Een redelijke inschatting te maken c.q. toets te verrichten van de kosten en dekking van een parkeermaatregel, zodanig dat de afwijking tijdens de uitvoering beperkt is en daar waar nodig de modellen in te schakelen;
 • Een programma van eisen te maken voor een parkeerexploitatie en waardebepaling / waardering;
 • De gevolgen van een tariefbepaling voor te stellen;
 • Financiering van aparte parkeervoorzieningen te (laten) organiseren;
 • Inzicht te verschaffen in de meerwaarde van een goede parkeeroplossing bij gebiedsontwikkeling.

Programma

Dagdeel 1

 • Welke rollen  zijn er in relatie tot de financiën.
 • Het nut van het rekenen aan parkeren.
 • Het parkeerconcept.
 • Het proces van initiatief tot beheer.
 • Parkeerexploitatie straat en garage parkeren.

Dagdeel 2

 • Inzicht in integrale parkeerexploitatie (lezen en bijstellen)
 • Welke onderdelen zijn van invloed
 • Wat is rendement en hoe bereken je deze
 • Hoe ga je globaal om met risico
 • Wat betekent de wet markt en overheid voor je parkeerexploitatie

Dagdeel 3

 • Meerjarig perspectief
 • Pakeeroplossingen in relatie tot kwaliteit openbare ruimte/MKBA en de financiën
 • Sturing ruimtelijke ontwikkeling
 • Meerwaarde voor gebiedsontwikkeling

Per module geeft DTV Consultants een certificaat af. Alle modules samen leveren het diploma ‘post-hbo Parkeren’ op.

Lesdata en locatie

Lesdata (3 dagdelen): 21 maart en 4 en 25 april 2025

Tijdstip: 09.30 -12.30 uur

Locatie: Utrecht

Voor wie?

 

De opleiding is bedoeld voor beleidsmedewerkers (parkeren), parkeermanagers, parkeercoördinatoren, adviseurs, managers en facility managers werkzaam bij gemeenten, adviesbureaus, aannemers, vastgoedeigenaren, vastgoedeigenaren, parkeerexploitanten en grote bedrijven.

Je beschikt aantoonbaar over hbo werk- en denkniveau. Parkeren is of wordt één van jouw taken. Je hebt bij voorkeur al wat ervaring in het werkveld verkeer en/of parkeren.

Je kunt de module(s) kiezen die bij jouw rol of functie passen. Als je parkeermanager bent of wordt, zijn alle modules van belang om als volwaardig parkeermanager aan de slag te kunnen.

Kosten

Lesgeld losse module (3 dagdelen): € 1.200,- excl. BTW

Inbegrepen: (digitaal) lesmateriaal en syllabi.

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties.

 

Modules

Leer praktisch uitvoerbaar parkeerbeleid maken, begrijpen en vertalen naar uitvoering. Leer de ins- en outs van parkeeronderzoek. Ontdek de impact van de omgevingswet, deelmobiliteit en gebiedsontwikkeling.
Opleiding
16 dagen
Utrecht
€6.735,00
Bekijken
Leer effectief communiceren met stakeholders, creëer een sterke marketingstrategie en verander mobiliteitsgedrag voor succesvol parkeren.
Opleiding
16 dagen
Utrecht
€6.735,00
Bekijken
Leer effectief aanbesteden van parkeerdiensten met focus op ambtelijke begeleiding en creatieve marktbenadering voor optimaal resultaat.
Opleiding
16 dagen
Utrecht
€6.735,00
Bekijken