Cursus

Parkeren; marketing en communicatie

 • 04-10-2024
 • 3 dagen
 • Utrecht
 • 2.040,- (ex BTW)
Deze module is onderdeel van de opleiding Post-hbo opleiding Parkeren

Algemeen

Deze module is één van de onderdelen van de post-hbo opleiding Parkeren en bestaat uit twee onderdelen: communicatie & politiek en marketing & gedrag.

Communicatie en Politiek

Na afloop van dit onderdeel binnen de module ben je in staat om:

 • meer inzicht en gevoel te krijgen voor de processen en de rationaliteiten van de politiek en deze te vertalen in de eigen houding tegenover politiek;
 • een analyse te maken van de verschillende belanghebbenden en hun rol in het communicatievraagstuk;
 • de analyse om te zetten in een gerichte communicatieaanpak met de juiste communicatiemiddelen;
 • de communicatiemomenten goed te plannen: wanneer overlegt u met wie om het gewenste resultaat te realiseren;
 • om te gaan met ongeplande ‘ad hoc’ communicatie bij grote storingen e.d.;
 • gebruik te maken van feedback (bijv. klachten) voor het continue verbeteren van de communicatie.

Marketing

Na afloop van dit onderdeel binnen de module ben je in staat om:

 • de relatie te leggen tussen parkeren en mobiliteitsgedrag;
 • een passend marketingdoel te formuleren;
 • een stakeholderanalyse te maken;
 • een goede kernboodschap te maken (per doelgroep);
 • samen met stakeholders het speelveld te bepalen en te komen tot een marketingplan/concrete actie(s).

Programma

Communicatie en politiek (1,5 lesdag)

 • Omgevingsbewust zijn; ‘met blik van buiten kijken’, goede kennis van de omgeving publiek/privaat/politiek.
 • Luisteren naar de gebruiker.
 • De bestuurlijk/politieke omgeving.
 • Doelgroepen identificeren en erin kunnen verplaatsen.
 • De mogelijkheden en de onmogelijkheden in de uitvoering.
 • Verschillende manieren tot het beïnvloeden van gedrag.
 • Deze kennis vertalen naar een strategie voor gedragsverandering.

Marketing (1,5 lesdag)

 • Mobiliteitsgedrag vertalen naar parkeervraag.
 • Herkennen van de juiste vraag.
 • Vertaling naar concreet en meetbaar marketingdoel.
 • Binnen je speelveld komen tot concrete actie(s).
 • Rol parkeren binnen beleid (citymarketing).
 • Creëren (positief) imago parkeren.

Per module geeft DTV een certificaat af. Alle modules samen leveren het diploma ‘post-hbo Parkeren’ op.

Lesdata en locatie

Lesdata (6 dagdelen):
4 en 18 oktober 2024 (13.30 – 16.30 uur)
8 november 2024 (09.30 – 16.30 uur)
29 november en 13 december (09.30 – 12.30 uur)

Locatie: Utrecht

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor beleidsmedewerkers (parkeren), parkeermanagers, parkeercoördinatoren, adviseurs, managers en facility managers werkzaam bij gemeenten, adviesbureaus, aannemers, vastgoedeigenaren, vastgoedeigenaren, parkeerexploitanten en grote bedrijven.

Je beschikt aantoonbaar over hbo werk- en denkniveau. Parkeren is of wordt één van jouw taken. Je hebt bij voorkeur al wat ervaring in het werkveld verkeer en/of parkeren.

Je kunt de module(s) kiezen die bij jouw rol of functie passen. Als je parkeermanager bent of wordt, zijn alle modules van belang om als volwaardig parkeermanager aan de slag te kunnen.

Kosten

Lesgeld losse module (6 dagdelen): € 2.040,-

(digitaal) lesmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Modules

Leer praktisch uitvoerbaar parkeerbeleid maken, begrijpen en vertalen naar uitvoering. Leer de ins- en outs van parkeeronderzoek. Ontdek de impact van de omgevingswet, deelmobiliteit en gebiedsontwikkeling.
Opleiding
16 dagen
Utrecht
€6.735,00
Bekijken
Word expert in parkeerexploitatie, van begrip tot beoordeling en bijstelling, voor een optimaal resultaat.
Opleiding
16 dagen
Utrecht
€6.735,00
Bekijken
Leer effectief aanbesteden van parkeerdiensten met focus op ambtelijke begeleiding en creatieve marktbenadering voor optimaal resultaat.
Opleiding
16 dagen
Utrecht
€6.735,00
Bekijken