Cursus

Parkeren; onderzoek en beleid

 • 04-10-2024
 • 2,5 dagen
 • Utrecht
 • 1.800,- (ex BTW)
 • Bewijs van deelname
Deze module is onderdeel van de opleiding Post-hbo opleiding Parkeren

Algemeen

Deze module is één van de onderdelen van de post-hbo opleiding Parkeren. Twee onderwerpen staan centraal: beleid en onderzoek.

Parkeerbeleid en Visie op parkeren

Binnen dit onderdeel komen de volgende onderdelen aan bod en werk je aan bepaalde vaardigheden:

Inleiding parkeerbeleid

 • Parkeerbeleid op hoofdlijnen kunnen vertalen naar uitvoering en v.v.
 • Vragen uit de maatschappij kunnen vertalen naar specifiek beleid.
 • Gevolgen van beleid op straat concreet kunnen maken en terugleggen bij de strategisch beleidsmakers.

Omgevingswet

 • Weten wat er is veranderd door de omgevingswet m.b.t. parkeren.
 • In het kort de procedure kennen.
 • Begrijpen dat er samenhang is tussen de verschillende elementen.
 • De werking van de omgevingswet begrijpen.

Gebiedsontwikkeling

 • Inzicht hebben in de verschillende belangen van actoren.
 • Inzich hebben in procedures en op welke momenten er invloed uitgeoefend kan worden.
 • De link kunnen leggen met exploitatie/haalbaarheid van een plan, onderzoek en  beleid en aanbestedingen.

Deelmobiliteit

 • Snappen wat deelmobiliteit is en waarom we dit wel of niet willen stimuleren (kansen en risico’s).
 • Kunnen beoordelen wat deelmobiliteit voor bewoners, werknemers, e.d. betekent.
 • Kunnen beoordelen in een plantoets wat het effect van deelmobiliteit is op de benodigde parkeercapaciteit.
 • Weten wat je moet regelen om deelmobiliteit te laten slagen

Parkeeronderzoek

Na het volgen van dit onderdeel binnen de module ben je in staat om:

 • een parkeerbalans op te stellen;
 • het benodigde aantal parkeerplaatsen te berekenen;
 • op basis van de beleidscontext de juiste onderzoekvraag te stellen en het juiste eindresultaat te bepalen;
 • de juiste vragen te stellen aan de medewerker parkeren om de gewenste onderzoeksoutput te krijgen;
 • de juiste onderzoekmethode te kiezen, zodanig dat de onderzoeksvraag wordt beantwoord;
 • een complex parkeeronderzoek opzetten en (laten) uitvoeren;
 • de resultaten van het onderzoek terug te koppelen naar de beleids- en bestuurlijke context in de vorm van een beleidsnotitie of advies voor het MT / bestuur: o.a. kort en bondig de essentie verwoorden.

Programma

Parkeerbeleid (1,5 lesdag)

 • Inleiding
 • Omgevingswet
 • Gebiedsontwikkeling
 • Deelmobiliteit

Parkeeronderzoek (1 lesdag)

 • Typen parkeeronderzoek.
 • Onderzoeksopzet.
 • Methodische implementatie.
 • Berekenen parkeerbehoefte en opstellen parkeerbalans.
 • Relaties met ruimtelijke / beleidsmatige context.
 • Monitoring van parkeren.

Per module geeft DTV Consultants een certificaat af. Alle modules samen leveren het diploma ‘post-hbo Parkeren’ op.

Lesdata en locatie

Lesdata (5 dagdelen):
4 en 18 oktober (09.30 – 12.30 uur)
15 november 2024 (09.30 – 16.30 uur)
29 november 2024 (13.30 -16.30 uur)

Locatie: Utrecht

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor beleidsmedewerkers (parkeren), parkeermanagers, parkeercoördinatoren, adviseurs, managers en facility managers werkzaam bij gemeenten, adviesbureaus, aannemers, vastgoedeigenaren, vastgoedeigenaren, parkeerexploitanten en grote bedrijven.

Je beschikt aantoonbaar over hbo werk- en denkniveau. Parkeren is of wordt één van jouw taken. Je hebt bij voorkeur al wat ervaring in het werkveld verkeer en/of parkeren.

Je kunt de module(s) kiezen die bij jouw rol of functie passen. Als je parkeermanager bent of wordt, zijn alle modules van belang om als volwaardig parkeermanager aan de slag te kunnen.

Kosten

Lesgeld losse module (5 dagdelen): € 1.800,- excl. BTW

(digitaal )lesmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties.

 

Modules

Leer effectief communiceren met stakeholders, creëer een sterke marketingstrategie en verander mobiliteitsgedrag voor succesvol parkeren.
Opleiding
16 dagen
Utrecht
€6.735,00
Bekijken
Word expert in parkeerexploitatie, van begrip tot beoordeling en bijstelling, voor een optimaal resultaat.
Opleiding
16 dagen
Utrecht
€6.735,00
Bekijken
Leer effectief aanbesteden van parkeerdiensten met focus op ambtelijke begeleiding en creatieve marktbenadering voor optimaal resultaat.
Opleiding
16 dagen
Utrecht
€6.735,00
Bekijken