DTV Consultants – al meer dan 25 jaar internationaal actief

In Nederland is DTV Consultants een begrip als verkeerskundig adviesbureau. Ook buiten de landsgrenzen helpen we professionals met internationale cursussen en trainingen. Het werk is breed: van adviseren en ontwikkelen, tot cursusontwerp en opleiden. Zowel als opdrachtnemer als partner. Teije Gorris is teamleider Capacity Building en vanuit deze rol veel met internationale projecten bezig. Hij schreef er een blog over: hoe wij als klein land impact maken op internationaal niveau.

Misschien is het beroepsdeformatie, maar als ik in het buitenland ben kijk ik toch altijd naar de manier waarop de wegen zijn ingericht en het verkeersysteem werkt. Ik ben nieuwsgierig naar de achterliggende ideeën en principes. Naar de culturen, de regelgeving en de lokale gewoontes. Van verkeersdeelnemers en van het beleid. Dat samen verklaart het verkeersgedrag. Dat is de noot die we proberen te kraken in ons internationale werk voor DTV Consultants.

Zomaar wat van de activiteiten die we doen buiten de landsgrenzen:

  • Expert reviews op fietsnetwerken en infrastructuurontwerp van Australië tot de Verenigde staten;
  • Innovatieve parkeerintelligence op Kreta;
  • Co-creatie & ‘tactical urbanism’ in Manilla;
  • Full cursus support: van cursusontwerp tot backoffice – voor de internationale organisaties, waaronder Europese Commissie;
  • Data en topologie voor smart mobility oplossingen in voor nationale programma’s in Zweden.

DTV Capacity Building

Een open vizier is belangrijk voor een organisatie als DTV Consultants. Ontwikkelingen in ons vakgebied gaan sneller dan ooit te voren. Drijvende krachten hierachter zijn vaker dan we ons bewust zijn, internationaal geworteld. Denk aan Europese richtlijnen, regelgeving en subsidies, partijen die internationaal actief zijn, organisaties die kennis en expertise inkopen in Nederland et cetera. Door onze internationale aanwezigheid, via onder meer Europese onderzoeksprojecten en ons label DTV Capacity Building acteren we hierop.

De internationale activiteiten dragen ook bij aan werkgeverschap. We zien dat jonge werknemers tijdens hun studie steeds internationaler zijn georiënteerd en dit ook graag terugzien in hun werk. Naast master programma’s zijn steeds meer bachelor programma’s in ons vakgebied Engelstalig. Meer dan ooit doen Nederlandse studenten een buitenlandstage. En weten buitenlandse studenten de universiteiten in Nederland te vinden voor een minor of een volledige opleiding. DTV Consultants juicht deze ontwikkeling toe. Actief zijn in internationale projecten voegt een extra dimensie toe. Vaak zijn de mobiliteitsuitdagingen hetzelfde. Maar je werkt in een andere taal met andere culturen en andere perspectieven. En met natuurlijk regelmatig een bezoek in het buitenland.

Trainingen en opleidingen

Onder het label DTV Capacity Building bieden we unieke Engelstalige leerervaringen aan. Een combinatie van onze Nederlandse verkeerskundige expertise en onze actiegerichte leeraanpak. Bijvoorbeeld een vijfdaagse cursus over fiets infrastructuurontwerp met deelnemers van Nieuw-Zeeland tot Mexico. Van de Verenigde Staten tot Europa. Bekijk hier een artikel en filmpje van de afgelopen editie.

In het kader van het Europese project CIVITAS ELEVATE organiseerden we een Winter Course in Klaipeda (Lithouwen) en een Summer Course op Kreta (Griekenland) om professionals te trainen op gebied van SUMP en daaraan gerelateerde onderwerpen. Daarnaast zorgt DTV Consultants voor de volledige backoffice (van directie tot cursus coördinatie tot financiële administratie) van stichting Delft Road Safety Courses. Een stichting die als doel heeft verkeersveiligheid te verbeteren in lage en midden inkomenslanden.

Terugblik Summer Course op Kreta:

Advies en ontwikkelen

Hoewel trainen en opleiden de hoofdmoot is van ons internationale portfolio, zijn we ook actief met advies en ontwikkeltrajecten. Zo voeren we regelmatig expert reviews uit op fietsnetwerken en ontwerpen, bijvoorbeeld voor gemeente Lehi City in de Verenigde Staten, en voor Road Solutions in Australië. Voor de World Bank faciliteerden we naast verschillende trainingen een co-creatie traject in Quezon City in Manilla in de Filipijnen op gebied van ‘tactical urbanism’.

Ook onze expertise op gebied van data en ontwikkeling zetten we in. Bijvoorbeeld voor het ontwerp van een leerplatform voor het Europese project Airmour (leren over urban air mobility). Maar ook voor innovatieve technologie in Rethymno. En helpen we Zweedse smart mobility programma’s om hun datastructuren voor te bereiden op de komst van slimme verkeerslichten (iVRI).

Wil je op de hoogte blijven van ons internationale aanbod? Bezoek onze website www.dtvcapacitybuilding.com voor meer informatie of volg onze LinkedIn pagina.