Post hbo-opleiding Parkeren: de toekomst van parkeren binnen handbereik

Door nieuwe ontwikkelingen en technologieën verandert de manier waarop we parkeren. Zo is er een trend gaande richting lagere parkeernormen. En de parkeerplekken die er zijn, moeten worden gedeeld met deelmobiliteit. Apps maken het vinden en betalen van parkeerplaatsen makkelijker. Kortom, het werkveld van parkeerbeheer wordt steeds complexer. De Post-hbo opleiding Parkeren van DTV Academy bied je de kennis en vaardigheden om deze uitdagingen aan te gaan. Gedurende zes praktijkgerichte modules word je klaargestoomd om de regie te nemen over parkeerbeleid en uitvoering. De opleiding in het kort.

Beleid en onderzoek

Parkeerbeleid staat op papier vaak heel mooi omschreven. De kunst is om die prachtige woorden te vertalen naar een realistische uitvoering. In de module ‘beleid en onderzoek’ staan je docenten Elisio Baptista en Marc Moonen er uitgebreid bij stil hoe je dat doet. Want hoe ga je om met de omgevingswet, welke kaders bieden gebiedsontwikkeling en hoe pas je deelmobiliteit in?

In nauwe relatie met parkeerbeleid staat parkeeronderzoek. In de module leer je hoe je parkeeronderzoek opzet en laat uitvoeren, hoe je een parkeerbalans opstelt en hoe je het benodigde aantal parkeerplaatsen berekent.

Marketing en communicatie

Een parkeerbeleid opstellen is één ding, je boodschap verkopen is iets anders. De module marketing en communicatie bestaat uit twee delen – ‘communicatie & politiek’ en ‘marketing & gedrag’ en geeft je inzicht in de actoren die een rol spelen in de communicatie en hoe je (strategisch) communiceert en volgens welk tijdspad. Je leert ook hoe je de relatie legt tussen parkeren en mobiliteitsgedrag en hoe je een stakeholderanalyse maakt.

Financiën

Je verlaat de Post hbo-opleiding Parkeren niet als financieel expert of aanbestedingsdeskundige, maar je krijgt wél de basiskennis aangereikt rondom de financiële vraagstukken die bij parkeerbeleid horen. Zo weet je na de module hoe een parkeerexploitatieberekening in elkaar zit of hoe een aanbestedingsproces verloopt. En als je het over parkeren hebt: want is rendement en hoe bereken je het?

Gereguleerd parkeren en wetgeving

Docenten Mark Moonen en Jaap Roest leren je in deze module hoe je het gemeentebestuur adviseert over juridische maatregelen om parkeerregulering in goede banen te leiden. Bovendien kun je dienstverleningsovereenkomsten voor parkeertaken opstellen, weet je hoe je een functioneel Programma van Eisen maakt en kun je de rol van parkeermanager vormgeven.

Aanbesteden

Een belangrijk onderdeel binnen het vakgebied van parkeren is de aanbesteding. Deze module geeft je de kennis om een aanbesteding ambtelijk te begeleiden, waarbij jij in staat bent de Nota van Inlichtingen te schrijven. Je kan ook beredeneren welke aanbestedingsvorm gehanteerd kan worden en welke beoordelingsmethodiek gepast is. En wanneer laat je creativiteit uit de markt toe?

Data als sturingsmechanisme

Het werkveld van parkeerbeheer wordt steeds complexer, maar het mooie is dat er ook steeds betere manieren zijn om de juiste keuzes te onderbouwen of een parkeerproduct te optimaliseren. Door middel van (parkeer)data blijf je weg van de emotie en kijk je met een rationele blik naar je parkeerbeleid. In deze module leer je onder meer welke data beschikbaar is en hoe je anticipeert op data die in de toekomst gebruikt kan worden.

Meer informatie

Kortom, de Post-hbo opleiding Parkeren biedt een totaalpakket aan kennis en vaardigheden om je klaar te stomen voor de uitdagingen van modern parkeerbeheer. Van het opstellen, uitvoeren en evalueren van parkeerbeleid tot financiën, aanbesteden, tot marketing en communicatie.

Voor meer informatie over het lesprogramma, startdata, docenten en locatie:

Klik hier