Incompany Post-mbo opleiding Verkeerskunde voor medewerkers provincie Limburg

Het cluster Wegbeheer van de provincie Limburg heeft de verantwoordelijkheid voor het technische, operationele en administratieve beheer van de provinciale wegen. Om medewerkers van het cluster verder op te leiden in de Verkeerskunde, is aan DTV Consultants gevraagd om een incompany post-mbo opleiding te verzorgen. Hiervoor is het bestaande lesmateriaal van de opleiding gebruikt, waarbij de praktijkcases zoveel mogelijk waren afgestemd op de omgeving. Twaalf medewerkers hebben de opleiding gevolgd en eind vorig jaar met succes afgerond.

Gedurende twaalf dagen verzorgden we de lessen uit de reguliere post-mbo opleiding bij het steunpunt van de provincie in Nederweert. De opleiding behandelt lessen over beleid, verkeersveiligheid, ontwerp, verkeersrecht, tijdelijke verkeersmaatregelen en verkeersmanagement. Ook kwamen onderwerpen aan bod als parkeren, beheer en onderhoud, communicatie en probleemgericht werken.

Van problemen naar oplossingen

Op de laatste dag hebben de deelnemers hun leerervaringen aan elkaar gepresenteerd. Enkele reacties: “Ik heb op een andere manier én veel breder naar verkeer leren kijken”, “ik heb mijn netwerk binnen de provincie verder uitgebreid”, “ik heb geleerd waar ik bepaalde richtlijnen kan opzoeken” en “ik let nu beter op de oorzaken van problemen”. Wat opviel, is dat veel deelnemers hun eigen woonomgeving hadden gebruikt bij het maken van de toetsopdrachten. Sommigen zijn op dit moment zelfs in overleg met gemeentelijke ambtenaren over problemen die ze hebben geconstateerd en oplossingen die ze hebben bedacht.

Theorie en praktijk

De favoriete onderdelen van de opleiding waren voor iedereen verschillend, maar de praktische toepassing van de kennis uit de opleiding werd breed gewaardeerd. We hebben de dag afgesloten met een quiz, waarin zowel inhoudelijke vragen over de lessen als weetjes over Limburg aan bod kwamen.

Alle deelnemers willen we van harte feliciteren met het behaalde resultaat. Tevens een dank aan onze enthousiaste en kundige docenten!

Wil je meer weten over maatwerk- en incompany mogelijkheden? Neem contact op met Marjolein.