Klaar voor de stad van morgen? Volg de post-hbo opleiding Verkeersplanologie

De post-hbo opleiding Verkeersplanologie speelt in op een toenemende vraag naar integrale denkers. Het biedt een stevige portie ‘strategie, ruimte en mobiliteit’ voor verkeerskundigen, planologen, ingenieurs en bestuurskundigen. Kortom, iedereen die betrokken is bij integrale of strategische planvorming, de ontwikkeling van mobiliteitsplannen, omgevingsvisies en/of omgevingsplannen.

De wereld verandert. Steden en regio’s groeien snel en dat brengt allerlei vraagstukken met zich mee rondom thema’s als smart cities, stadslogistiek en duurzaamheid. De stad van morgen vraagt om strategische en integrale denkers met kennis van verkeer én ruimte.

Ook klaar zijn voor de stad van morgen? Volg dan de post-hbo opleiding Verkeersplanologie, georganiseerd door DTV Consultants en Goudappel. In vijftien dagdelen (8,5 lesdagen) krijgt u les van experts uit het werkveld. Verkrijg de nieuwste inzichten op het gebied van ruimte en mobiliteit en leer deze kennis toepassen in integrale beleidsvorming. Docenten zijn onder andere: Bas Govers (Goudappel), Marco te Brömmelstoet (Universiteit van Amsterdam), Jan Anne Annema (TU Delft) en Walther Ploos van Amstel (Hogeschool van Amsterdam).

Waarom kiezen voor deze opleiding?

  • De opleiding heeft een blended vorm (interactieve lessen op locatie afgewisseld met online begeleidingsmomenten)
  • Kennis op basis van de laatste ontwikkelingen
  • Leren integraal te kijken vanuit de verschillende thema’s
  • Alle opgedane kennis is direct toepasbaar in de praktijk

Les van experts uit het werkveld

Tijdens de opleiding komen actuele verkeersplanologische thema’s aan de orde, zoals netwerk en structuren, locatie- en gebiedsontwikkeling, onderzoek, milieu, gezondheid, stadslogistiek en meer. Actuele inzichten worden gekoppeld aan praktijkvoorbeelden en geven de deelnemer zo de kennis en kunde om zelf aan de slag te gaan.

Wanneer?

De volgende editie van de post-hbo opleiding Verkeersplanologie start op 8 april 2022.

Schrijf je nu in of vraag de studiegids aan.

 

“Ik raad het iedere professional die zich bezighoudt met stadsinrichting (stedenbouw, verkeerskunde, geografie en ruimtelijke ordening) aan om deze opleiding te volgen, omdat je leert hoe alle verschillende disciplines samenhangen.”

(Guido van Hattem – Gemeente Veenendaal, deelnemer vorige editie)