Lessen uit vier jaar Human Capital Agenda Smart Mobility

Na vier jaar landelijke Human Capital Agenda Smart Mobility (veilige, slimme, groene mobiliteit) is het tijd om de balans op te maken. Wat werkt om de talentvijver te vergroten en bestaand personeel op te leiden wat betreft nieuwe 2.0 vaardigheden? En wat heeft de krachtenbundeling van samenwerkende overheden bereikt? Een greep uit de successen.

Allereerst werkt het opzetten van structurele regionale samenwerking voor het versterken van het human capital rondom urgente regionale vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan landsdeel Noordwest, waar een kernteam human capital is gevormd, bestaande uit de provincie Noord-Holland, de provincie Utrecht, de Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam. Zij pakken stap voor stap behapbare projecten aan, zoals bijvoorbeeld een kennissessie voor trainees en de ontwikkeling van een E-learning modules.

Daarnaast is het vergroten van de talentvijver door het opzetten van zij-instroomtrajecten in samenwerking met het UWV, zoals in landsdeel Oost, Noordwest en nu in Noord (een samenwerking die is opgezet tussen provincie Groningen, Drenthe en Friesland) het geval is (geweest) een groot succes. Na een intensieve opleiding van 3 maanden, doen de zij-instromers eveneens 3 maanden werkervaring op in de praktijk. Een overweldigende meerderheid vond inmiddels een baan, waarvan zelfs driekwart binnen het werkveld veilige, slimme en duurzame mobiliteit”.

Metropool regio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft in Zuidwest een flexibele schil van experts opgezet. Gemeenten die zijn aangesloten bij MRDH kunnen op projectbasis expertise inhuren via MRDH.

Ook loont het om in andere vijvers en op een andere manier te werven: werven van andere doelgroepen op basis van skills (en daarna in het werk opleiden) en werven op een begrijpelijke en aansprekende manier, bijvoorbeeld door hele aantrekkelijke, herkenbare vacatureteksten te maken, die aansluiten bij de intrinsieke motivatie en beleving van potentiële kandidaten.

Tot slot werkt het opzetten van laagdrempelige leervormen. Dat zijn korte leervormen in de regio, gekoppeld aan een thema dat daar urgent is. In landsdeel Oost zijn bijvoorbeeld workshops gehouden voor wegbeheerders op verschillende plekken in de regio over digitalisering van mobiliteitsdata. Ook zijn in opdracht van de Provincie Overijssel verschillende korte E-learning modules ontwikkeld over digitalisering van mobiliteitsdata.

Wij zijn blij en dankbaar dat DTV vier jaar lang, namens de gezamenlijke overheden, via het landelijke coördinatorschap Human Capital agenda Smart Mobility, een bijdrage heeft mogen leveren aan de versterking van het human capital. De landsdelen gaan de versterking van het human capital voortzetten. Daarnaast heeft het Directeurenoverleg van het Landelijke Verkeersmanagement Beraad besloten dat onder haar vlag in 2024 het landelijk coördinatorschap Human Capital Agenda Smart Mobility in lichte vorm zal worden voortgezet.

Natalie Veenkamp

Wil je meer informatie over de Human Capital Agenda, neem dan contact met mij op.

Neem contact op met Natalie