Interview

In gesprek met Rico Andriesse: “Er is vaak verrassend veel ruimte beschikbaar, mits je de juiste keuzes maakt”

Een straat herinrichten was nog nooit zo’n opgave. Enerzijds zoek je een veilige ruimte voor auto’s, fietsers, voetgangers en openbaar vervoer, anderzijds heb je te maken met omwonenden en houd je rekening met klimaatadaptatie. In diverse opleidingen van DTV Academy leer je hoe je een verkeersontwerp maakt en beoordeelt. Rico Andriesse, docent aan de DTV Academy: “Een goed verkeersontwerp gaat niet meteen al uit van compromissen.”

Wat bepaal je in verkeersontwerp?

“Met een verkeersontwerp maak je de openbare ruimte geschikt zodat iedereen zich goed kan verplaatsen. Je bepaalt bijvoorbeeld hoe een fietsstraat of rotonde eruitziet. Je onderzoekt met een verkeersontwerp ook waarom dat ene kruispunt wél veilig is en het andere niet.”

Waarom is een verkeersontwerp zo belangrijk?

“Gemeenten hebben vaak mooie ambities en fraai geformuleerde beleidsplannen. Daar heb je alleen iets aan als je de ideeën ook op straat zichtbaar kunt maken. Die ambities vertalen naar slimme keuzes is de kern van een verkeersontwerp.”

Wat is de grootste valkuil bij het maken van een verkeersontwerp?

“Dat je meteen al compromissen sluit. Iedereen te vriend willen houden zorgt vaak voor halve oplossingen. Dan houd je in een verkeersontwerp én rekening met de automobilist én met de fietser én met de voetganger, terwijl je ook nog een klimaatadaptieve groenstrook aanlegt. In de praktijk zul je keuzes moeten maken, want de beschikbare openbare ruimte is vaak te beperkt voor je plannen. Je moet misschien omwonenden gaan vertellen dat ze de auto niet meer in de straat kunnen parkeren, omdat daar een fietspad komt. Doorzettingsvermogen en lef zijn heb je dus zeker nodig.”

Hoe moet je dan wél een verkeersontwerpproces ingaan?

“De traditionele methode is dat je start vanuit een probleem dat je wilt oplossen. Een weg moet veiliger, of je wilt aan de slag met files. Je gaat dan op zoek naar de meest ideale ingrediënten om je probleem aan te pakken. Je kunt een weg ook inrichten vanuit een visie. Je wilt als stad of dorp fietsvriendelijker worden of streeft naar een autoluwe binnenstad. Met een visie is het makkelijker om heldere keuzes te maken. Dan zul je ook zien: als je de juiste keuzes maakt, is er vaak verrassend veel ruimte beschikbaar.”

Met welke actuele ontwikkelingen heb je in een verkeersontwerp te maken?

“Echt iets van de laatste jaren is dat je rekening houdt met klimaatadaptatie. En hoewel we altijd al oog hadden voor de fiets, zie je ook dat fietsen verandert. Vooral in steden komen er meer fiets bij, er is een grotere variëteit aan fietsen en vooral: ze gaan sneller. Je moet je verkeersontwerp daarop aanpassen. We herontdekken ook de voetganger weer. De bevolking wordt ouder, die gaan naar verwachting veel wandelen, ook met allerlei hulpmiddelen. Andere trend is dat we vaker kiezen voor 30 km/u-zones.”

Welke opleidingen biedt de DTV Academy op het gebied van verkeersontwerp?

“In de algemene post-mbo en post-hbo opleidingen Verkeerskunde komt het onderwerp verkeersontwerp terug als een van de vele lesonderdelen. Daarnaast zijn er de cursussen  Verkeerskundig ontwerp en Verkeersveiligheidsauditor, die dieper op de materie in gaan. Maar in alle opleidingen en cursussen leren de studenten hoe ze een verkeersontwerp moeten beoordelen. De theorie die je leert wordt gelijk gekoppeld aan een praktijkcasus, zodat je echt merkt waar je tegen aan loopt.”


Over Rico Andriesse

Rico Andriesse is adviseur mobiliteit en ruimte bij Goudappel en gespecialiseerd in onder meer de domeinen verkeersveiligheid, fietsverkeer en het ontwerp van infrastructuur. Zijn 27 jaar aan ervaring komen tot uiting in zijn functie van docent aan de DTV Academy. Hij geeft de cursus Verkeersontwerp, verzorgt lessen binnen de cursus Verkeersveiligheidsauditor en is verbonden aan de post-mbo en post-hbo opleidingen Verkeerskunde.

-
Kim Heerkens

Zoek je meer informatie over Verkeersontwerp bij een opleiding of cursus, neem dan contact met mij op.

Neem contact op met Kim