Interview

In gesprek met een student: “Mijn kennis van de nieuwste ontwerprichtlijnen kan ik direct toepassen in de praktijk”

Bij zijn nieuwe werkgever InVra Plus wil Willem Hordijk een wegontwerp van begin tot eind kunnen uitvoeren. De ingenieur koos daarom voor de post hbo-opleiding Ontwerp Hoofdwegen van DTV Academy en Nobleo Bouw & Infra. “Ik kijk nu niet meer puur technisch naar het ontwerp. Het gaat er ook om hoe de weggebruiker een oplossing ervaart.”

Een paar collega’s van Willem volgden de post hbo-opleiding Ontwerp Hoofdwegen al eerder. Regelmatig hoorde hij onderwerpen voorbij komen waar hij meer van wilde weten. “Ik merkte dat ik kennis miste. Toen ben ik naar mijn werkgever gestapt met de vraag of ik ook een verdiepingsopleiding kon volgen.” Zo wilde Willem leren hoe hij de speelruimte die hij bij een wegontwerp heeft beter benut. “Bij wegontwerp is er een spanning tussen de richtlijnen en de praktijk. Ik was benieuwd hoe die richtlijnen tot stand komen en hoe je ze zo kunt afpellen dat je tot een veilig ontwerp komt, zonder dat je aan uitvoerbaarheid inlevert.”

Afwisselende opleidingsdagen

De opleiding van Willem bestond uit 9 opleidingsdagen op locatie in Vianen, verspreid over een periode van ongeveer een halfjaar. Gecombineerd met flink wat thuisstudie leerde hij over wegontwerp, verkeerstechniek, verkeerskunde en human factors. “Op de opleidingsdagen krijg je de theorie van kundige docenten uit het werkveld. Op basis van concrete casussen ga je vervolgens met je medestudenten in discussie. Omdat iedereen vanuit een andere achtergrond naar de materie kijkt, is dat extra leerzaam.” Willem vond de opleidingsdagen behoorlijk afwisselend. “Het is een prettige combinatie van luisteren en feedback krijgen enerzijds en zelf actief meedoen anderzijds. In de interessante praktijkcasussen daag je jezelf echt uit.”

Extra stukje asfalt

Vooral de human factors-insteek was nieuw voor Willem. “Ik bekijk een wegontwerp normaal vanuit een technische kant. Maar dat het ook heel belangrijk is dat je nadenkt over hoe de weggebruiker een ontwerp ervaart, is mij nu duidelijk.” Sterker nog, hij paste zijn kennis al toe. Bij een weefvak dat werd aangepast naar alleen een invoegstrook ontwierp hij al een extra uitloopstrook. Dat extra stukje asfalt moet twijfelende weggebruikers letterlijk ruimte geven om te wennen aan de nieuwe verkeerssituatie. “In geen enkele richtlijn lees je over zo’n uitloopstrook, maar je maakt het wegontwerp er wel een stuk veiliger mee.”


Meerwaarde

Inmiddels heeft Willem afscheid genomen van zijn oud-werkgever TAUW (vestiging Assen) van wie hij de opleiding mocht volgen. Hij werkt nu bij
InVra Plus uit het Groningse Haren, waar nieuwe wegontwerp klussen op hem wachten. Bij het bureau gespecialiseerd in civieltechnisch advies en management kan hij zijn verworven kennis uit de post hbo-opleiding Ontwerp Hoofdwegen in de praktijk brengen. “Ik pak nu een wegontwerp van begin tot eind op, terwijl ik voorheen alleen delen voor mijn rekening nam. Wat mij betreft is de opleiding écht een aanrader. Ik merk bovendien dat mijn kennis van de nieuwste ontwerprichtlijnen mijn werkgever een meerwaarde biedt.”

-
Natalie Veenkamp

Wil je meer informatie over de opleiding Post-hbo ontwerp Hoofdwegen, neem dan contact met mij op.

Neem contact op met Natalie