Verkeersregelinstallaties worden slimmer, maar ook complexer: docent Tom Steijvers leert je de fijne kneepjes van het vak

De verkeersregelinstallatie is steeds vaker intelligent. Zo’n iVRI kan een stuk meer – zoals de doorstroming verbeteren en de verkeersveiligheid verhogen – maar is ook een stuk complexer in aanleg, beheer en onderhoud. En dat merken wegbeheerders ook. In de dagelijkse praktijk worden andere vaardigheden en kennis gevraagd. Voor iedereen die met iVRI’s werkt of te maken heeft, biedt DTV Academy daarom diverse iVRI-cursussen aan. Docent Tom Steijvers: “We leren vooral het speelveld overzien: wat is er nodig, en wie kan je daarbij helpen?”

Een intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) helpt bij het optimaliseren van verkeersstromen. Doordat de iVRI beter weet waar verkeersstromen vandaan komen en waar ze naartoe gaan, vergroot het de doorstroming en de verkeersveiligheid en verlaagt het de CO₂-uitstoot. Vooral de laatste jaren is de iVRI in opmars, want de intelligente verkeersregelinstallatie levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van beleidsdoelen rondom leefbaarheid en bereikbaarheid.

Complexiteit

Ten opzichte van de traditionele verkeersregelinstallatie is de iVRI een stuk complexer. Tom Steijvers, adviseur Smart Mobility bij DTV en docent bij DTV Academy, weet waarin dat zit. “Een iVRI biedt flink meer functionaliteiten. Je kunt voortaan nieuwe doelgroepen prioriteren, zoals vrachtwagens of fietsers. Maar die extra toepassingen betekenen ook dat een iVRI onderdeel uitmaakt van een complexe dataketen.” Om een iVRI werkende te krijgen moeten er bovendien meerdere technische stappen worden doorlopen.

Urban Data Access Platform

Er zijn bijvoorbeeld verschillende communicatienetwerken om mee te verbinden, zodat de iVRI data ontvangt van en verzendt aan andere objecten en applicaties, zoals de smartphones van weggebruikers. Wegbeheerders sluiten om die reden hun slimme objecten aan op UDAP: het Urban Data Access Platform. Tom: “Tot slot vraagt de ingebruikname van een iVRI om het nodige regel- en papierwerk: zoals het afsluiten van nieuwe beheer- en onderhoudscontracten. Ook moet er een handtekening komen onder de verwerkersovereenkomst die toeziet op het waarborgen van de privacy.

Black box

Waar de wegbeheerder voorheen nog zelf aan de knoppen draaide bij de verkeersregelinstallatie, is de iVRI steeds meer een ingewikkelde ‘black box’ geworden volgens Tom. “Meerdere specialismen komen samen in de iVRI. Je moet als wegbeheerder namelijk ook verstand hebben van aangrenzende vakgebieden zoals privacy en security.” Om die reden biedt DTV Academy diverse cursussen aan rondom slimme verkeerregelinstallaties, zoals iVRI in de praktijk: wegwijs in netwerken, privacy en security en de vierdaagse cursus iVRI.

-

Cursus iVRI

In laatstgenoemde cursus legt Tom aan zijn studenten uit hoe het proces van de realisatie van een iVRI eruitziet en wat er geregeld en afgesproken moet worden. Een ander belangrijk onderdeel van het lesprogramma is hoe privacy en security zijn geregeld rondom iVRI’s. “Je wilt niet dat je netwerk gehackt kan worden waarbinnen de iVRI actief is. Ondertussen moet je er voor waken dat de persoonsgegevens van weggebruikers veilig zijn. iVRI’s maken immers contact met verkeersapps op hun smartphones.”

Verder zit er een module ‘beleid, beheer en onderhoud’ in de cursus. Ook is er een praktijkdag bij een iVRI leverancier waarin wegbeheerders hans-on leren over de nieuwste iVRI-technologie. “Na het volgens van onze cursus, weten wegbeheerders hoe de implementatie van iVRI in elkaar steekt. Ze snappen wat ze van anderen moet vragen én kunnen toetsen wat de ander levert. Kortom, ze hoeven echt niet alles zelf te kunnen, maar weten wel hoe de hazen lopen.”

-
Tom Steijvers

Tom Steijvers werkt sinds 4,5 jaar bij DTV als adviseur Smart Mobility. Hij houdt zich vooral bezig met vraagstukken waar verkeerskunde, verkeersmanagement en VRI elkaar raken. In het verleden werkte hij onder meer als productmanager bij een VRI-leverancier, maar was hij ook verkeerskundige bij  een gemeente. Als docent aan de DTV Academy verzorgt hij de module verkeersmanagement via de post-mbo-opleiding Verkeerskunde en geeft hij de cursus iVRI in de praktijk.

Neem contact op met Tom