Veilig fietsen is normaal, maar niet vanzelfsprekend

Fietsen hoort bij het dagelijks leven in Nederland. Sterker nog, zonder al die fietsers zou Nederland een groot probleem hebben. Onze steden en dorpen zouden dichtslibben en milieu- en klimaatdoelen zouden verder weg zijn dan ooit. Geen wonder dat overheden volop inzetten op de fiets. Dat brengt echter wel uitdagingen met zich mee. Onze fietspaden worden steeds drukker en met de toename van het aantal fietsers, neemt ook het aantal fietsongevallen toe.

Schaalsprong fiets

De fiets is het logische antwoord op de uitdagingen van deze tijd. De fiets kan worden ingezet als een effectieve oplossing voor nationale en lokale opgaven op het gebied van verstedelijking, bereikbaarheid, gezondheid, veiligheid, klimaat en leefbaarheid. Daarvoor is het noodzakelijk om een “schaalsprong fiets” te maken: anders denken, anders ontwerpen.

Onze experts staan klaar

Onze fietsexperts helpen bij het maken van deze schaalsprong: door het geven praktische, toepasbare adviezen en het opstellen van fietsvriendelijk beleid. Daarnaast kunnen we je helpen bij het aanpakken van de uitdagingen die voortkomen uit het groeiende fietsgebruik. En de kansen die de fiets te bieden heeft ten volle te benutten. Wij vinden altijd een weg om jouw vraag te beantwoorden.

We helpen je met:

  • Het opstellen van beleid
  • Het doen van onderzoek
  • Het geven van advies
  • Het maken van verkeersveilige en fietsvriendelijke ontwerpen
  • Het stimuleren van fietsen door het toepassen van de juiste gedragsinterventies

Sinds 2023 is DTV Vriend van de Fietsersbond.

Onderwerpen binnen Actieve mobiliteit
Hans Godefrooij

Ben je benieuwd hoe wij jou kunnen helpen bij het maken van de schaalsprong fiets? Neem dan contact met ons op. Onze fietsexperts, verkeersveiligheidsexperts en gedragsexperts staan voor je klaar!

Neem contact op met Hans