Waardevolle inzichten om de verkeersveiligheid te bevorderen

We staan in Nederland voor uitdagingen op het gebied van verkeersveiligheid, leefbaarheid, emissiereductie en vlotte doorstroming. Om met deze uitdagingen aan de slag te gaan, is grondig onderzoek nodig. DTV heeft de expertise in huis om inzichten te verzamelen voor een doordachte verkeersveiligheidsaanpak. 

De vraag doorgronden

Tijdens een onderzoek komen bijvoorbeeld de volgende vragen aan bod: welk probleem speelt er? Hoe groot is dat probleem? Wat zijn effectieve maatregelen? Wat zijn de effecten van bepaalde maatregelen? Het is van belang om op een juiste manier de juiste gegevens te verzamelen, om antwoorden te vinden op de vragen die spelen.

Een aanpak op maat

We ontwikkelen een op maat gemaakte aanpak die aansluit op je specifieke vraag en behoefte. Ruime ervaring hebben we in het opzetten, uitvoeren, analyseren, interpreteren en het vertalen van onderzoek naar rapportage. Ook verzorgen we monitoring en evaluatie, waarbij we structureel zicht houden op het project. In de evaluatie wordt het resultaat tegen het licht gehouden. Dit kan zowel tussentijds als na afloop van een project. Onze experts komen tot waardevolle inzichten om antwoord te geven op jouw specifieke vraag.

Van onderzoek tot aanbevelingen

Om op de juiste manier de juiste gegevens te verzamelen, adviseren we je over de meest geschikte onderzoeksmethode voor jouw specifieke vraag. We zetten het onderzoek op, zorgen voor de uitvoering, analyseren en interpreteren de verzamelde gegevens. Vervolgens verwerken we en zetten we de gegevens om in conclusies of beleidsaanbevelingen.

Wij bieden de volgende diensten aan:

  • Verkeersveiligheidsanalyse
  • GOW30 evaluatie
  • Effectmeting
  • Monitoring
  • Ongevallenanalyse
  • Quick scan
  • Big data analyse
  • GIS analyse
  • Enquête met behulp van Mappinion

Naast bovenstaande diensten vinden we het belangrijk om bestaande kennis en ervaringen te benutten middels een participatietraject. De ervaring leert dat dit tot waardevolle inzichten leidt.

Onderwerpen binnen Verkeersveiligheid
Kim de Wit

Klaar om je verkeersonderzoeken naar een hoger niveau te tillen? Neem contact met ons op voor een verkennend gesprek. Ontdek hoe wij samen met jou tot waardevolle en doelmatige resultaten weten te komen. 

Neem contact op met Kim