Proactief aan het werk met de risicogestuurde aanpak

Voor  wegbeheerders is verkeersveiligheid een belangrijk doel. De ambitie is daarin om het aantal verkeersslachtoffers te reduceren of zelfs naar ‘nul’ terug te brengen. Helaas is de laatste twee jaren weer een stijging van het aantal verkeersslachtoffers in Nederland zichtbaar. Om deze negatieve trend te doorbreken, is een risicogestuurde aanpak nodig. Zodat de locaties of thema’s met het hoogste risico doelgericht aangepakt worden.

Aansluiten op de strategische agenda

DTV heeft de kennis en expertise in huis om wegbeheerders risicogestuurd te adviseren, geheel in lijn met het landelijk verkeersveiligheidsbeleid. We hebben ervaring in het ontwikkelen van risicogestuurde verkeersveiligheid. Zowel het verkeersveiligheidsbeleid, als ook het ontwikkelen van een uitvoeringsprogramma, dat bijvoorbeeld aansluit op een strategische verkeersveiligheidsagenda.

De diensten die wij leveren:

  1. Het inventariseren van de speerpunten ten aanzien van verkeersveiligheid, bijvoorbeeld op basis van data-analyse, of aan de hand van bewonersonderzoek of de gemeenteraad;
  2. Het inventariseren van de infrastructuur aan de hand van een vormtoets; waar is de infrastructuur op orde en waar liggen opgaven?
  3. Het maken van een risico-inventarisatie aan hand van deze eerdere vormtoets in combinatie met ongevals- of snelheidsgegevens in een verkeersveiligheidsbeoordeling;
  4. Het prioriteren van de opgaven in bijv. een uitvoeringsprogramma, bijvoorbeeld aan de hand van eerder opgehaalde of geïnventariseerde data, uitvoeringsplanningen of (door de politiek of in het beleid) geprioriteerde beleidsthema’s;
  5. Het detailleren van de aard en omvang van de gesignaleerde knelpunten aan de hand van een conflictobservatie of verkeersveiligheidsinspectie;
  6. Het presenteren van dit alles in een geavanceerde GIS omgeving.
  7. En tot slot; het is maatwerk. Er is niet één standaardaanpak. Speerpunten in Amsterdam zijn niet hetzelfde als in Vaals. Verkeersveiligheidsrisico’s in Oostburg zijn niet hetzelfde als in Groningen. Daarom bespreken wij graag eerst jouw vraag!

We zorgen ervoor dat de risicogestuurde aanpak Verkeersveiligheid altijd aansluit op de bredere doelstellingen van onze opdrachtgever. Of het nu een gemeente, regio of provincie betreft. We kunnen ondersteunen in het gehele traject of delen daarvan.

Onderwerpen binnen Verkeersveiligheid
Pleun Smits

Ook benieuwd waarmee wij je kunnen helpen als het gaat om een risicogestuurde verkeersveiligheidsaanpak? Neem contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op met Pleun