Inzicht in één oogopslag met GIS

Waar data-analyse inzichtelijk maakt wát er gebeurt, maakt GIS inzichtelijk waar het gebeurt. Welke wegen zijn onveilig? Waar zijn doorstromingsmaatregelen nodig? Waar komen mensen vandaan en waar gaan ze naartoe? En waar vinden inwoners van een gemeente het verkeersonveilig, fijn om te fietsen of te lopen en waar vinden ze dat verbeteringen nodig zijn. Voor duidelijke inzichten zijn kaarten essentieel.

Inzicht in wegen en verkeer

GIS is een geografische weergave van de werkelijkheid en bestaat feitelijk uit niets anders dan punten, lijnen, vlakken of driedimensionale objecten, waaraan informatie is gekoppeld. Bij punten gaat het bijvoorbeeld om ongevallen of meldingen van burgers over een bepaalde locatie. Lijnen zijn bijvoorbeeld wegen of fietspaden. Vlakken zijn gebieden zoals buurten of wijken.

Eén zo’n element kan al heel veel eigenschappen hebben: een weg heeft wel of geen openbare verlichting, goede markering, een bepaalde verharding, of er een melding is gedaan door een burger en of er een ongeval heeft plaatsgevonden of niet en hoe hard er wordt gereden. Ga zo maar door. Uiteindelijk moet uit al die eigenschappen te zien zijn: is deze weg veilig of niet? En dat dan met een kleur groen (veilig) via geel naar rood (onveilig) per wegvak op de kaart gezet.

Analyseren van geografische data

DTV is gespecialiseerd in het analyseren van geografische data waarbij informatie uit verschillende kaartlagen aan elkaar gekoppeld wordt. Daarmee geven we wegbeheerders niet alleen inzicht, maar ook handelingsperspectief.

Wat kunnen we betekenen

Wij maken in één oogopslag duidelijk wat er aan de hand is of waar kansen of bedreigingen zitten. Dat doen we met handige en mooi vormgegeven kaarten, visualisaties en tools. Onze GIS-specialisten kunnen hun kennis en expertise toepassen binnen een scala aan projecten voor opdrachtgevers in vele sectoren en werkvelden.

Onderwerpen binnen Data & development

Producten & diensten

Data-analyse
Geografische Informatie Systemen
Job de Ruiter

Wil je meer informatie over het inschakelen van een GIS-specialist in je project of wil je advies over de mogelijkheden van Geografische Informatie Systemen?

Neem contact op met Job