De kracht van gedragsbeïnvloeding: meer dan een nudge

Vaker de fiets pakken voor kortere afstanden, zelfredzamere senioren in het openbaar vervoer, beter opletten in het verkeer. Inzetten op gedragsverandering is een relatief goedkope en eenvoudige manier om winst te halen op terreinen die met klassiek beleid moeilijk te bespelen zijn. Het gedragsteam van DTV brengt verkeerskundige en psychologische kennis bij elkaar voor effectieve interventies en gedragscampagnes. 

Gedragsbeïnvloeding is geen exacte wetenschap. Mensen zijn nu eenmaal complex en er zijn veel factoren die van invloed zijn op gedrag. Met wetenschappelijk onderbouwde gedragsmodellen en beïnvloedingstrategieën kunnen we mensen letterlijk in beweging krijgen richting het wensgedrag. Hierbij houden we rekening met de mate waarin het (huidige) gedrag is ingebed in organisatie- of groepsculturen en welke regels, normen, processen of structuren er mee te maken hebben.

Gedragscampagnes ontwerpen en uitvoeren

Naast het ontwerpen van slimme interventies helpen we bedrijven, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en overheden ook bij de uitvoering van mobiliteitscampagnes. We ontwerpen promotiematerialen, bouwen apps en websites en zijn zeer bedreven in het organiseren van acties in het veld. Wij sturen goed getrainde medewerkers op pad voor promotie- en voorlichtingsactiviteiten. DTV neemt zoveel mogelijk uit handen van jouw organisatie, maar uiteraard staat jouw organisatie vrij om zelf dingen op te pakken. Dit is geheel naar de wens van de organisatie.

Thema’s gedragscampagnes

Het ontwerpen en uitvoeren van deze interventies en gedragscampagnes doen wij op meerdere thema’s, zoals:

  • Mentale toegankelijkheid
  • Rijden zonder invloed en afleiding
  • Fietsstimulering
  • Nudging in het verkeer
  • Inclusieve mobiliteit
  • Gezondheid
Onderwerpen binnen Gedrag
Bynette Dijkstra-Stam

Wil je verkennen hoe een interventies en campagnes helpen jouw doelstellingen te realiseren? Of gewoon eens sparren over een uitdaging waar je mee zit? Neem dan contact op met Bynette.

Neem contact op met Bynette