De strategische rol van verkeerslichten bij het realiseren van beleidsdoelen

Verkeerslichten spelen een belangrijke rol als het gaat om het waarmaken van de mobiliteitsambities van Nederlandse wegbeheerders. Het slim inzetten van verkeerslichten draagt bij aan de mobiliteitstransitie, maar ook aan het zo optimaal mogelijk benutten van de beschikbare infrastructuur. De inzet van verkeerslichten om de gewenste beleidsdoelen te gaan en blijven halen, vraagt om een doordachte aanpak.

Onze expertise: van beleid tot beheer

DTV heeft ruime ervaring met het vertalen van het mobiliteitsbeleid naar de werking van verkeerslichten op straat. Het operationaliseren van het mobiliteitsbeleid vraagt om meer dan het toekennen van kwaliteitscriteria aan een specifieke richting. Onze integrale benadering is gericht op de totale keten: van plaatsing tot en met het beheer van de verkeerslichten. Hierdoor dragen de verkeerslichten op een effectieve manier bij aan de gewenste mobiliteitstransitie.

Multimodale beleidsdoelen

Wij bieden verschillende diensten en producten die helpen om het regelen volgens de multimodale beleidsdoelen te operationaliseren:

  • Nota Verkeerslichten 
    De dagelijkse toepassing en werking van verkeerslichten is volledig in lijn met je mobiliteitsambities.
  • Programma van Eisen 
    Alles waar de verkeersregelinstallaties aan moeten voldoen in een overzicht.
  • iVRI Insights 
    Alle data uit intelligente verkeerslichten in een overzichtelijke tool.
Onderwerpen binnen Verkeerslichten
Marcel Willekens

Wil je de mobiliteit in jouw gemeente of provincie verbeteren met slimme verkeerslichtoplossingen? Neem contact op met onze verkeerslichtenexperts. Ontdek hoe wij jou kunnen helpen bij het realiseren van jouw mobiliteitsdoelen.

Neem contact op met Marcel