De sleutel naar efficiënte doorstroming

Het is essentieel om het verkeer slim te verdelen binnen de beperkte tijd en ruimte. Door verdichting van steden neemt het belang van efficiënte verbindingen alleen maar verder toe. Wegbeheerders staan voor uitdagingen op het gebied van verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming. Het behalen van deze beleidsdoelstellingen vraagt om een doordachte aanpak.

Wij definiëren verkeersmanagement als het op basis van actuele en plaatsspecifieke verkeers- en omgevingsomstandigheden doelgericht informeren, geleiden en sturen van verkeersstromen.

Aandacht voor techniek en mens

Bij DTV streven we ernaar verkeer optimaal te sturen over het wegennet, afgestemd op de specifieke beleidsdoelstellingen van onze klanten. Onze benadering is gericht op het toepassen van slimme verkeerslichten, als een van de belangrijkste sturingsinstrumenten. En van het benutten van de beschikbare databronnen, waarmee inzicht in de actuele verkeerssituatie wordt verkregen. Dit doen we met aandacht voor de techniek én voor de mens.

Als geen ander kennen wij de succesfactoren van goed verkeersmanagement.

Wij bieden de volgende diensten aan:

  • Begeleiden van aanbestedingen
  • Verkeerskundige analyses en advisering
  • Simuleren en ontwerpen
  • Realisatie en projectleiding
  • Uitvoeren van evaluaties
Onderwerpen binnen Slimme mobiliteit
Tom Steijvers

Klaar om je verkeersmanagement naar een hoger niveau te tillen? Neem dan vandaag nog contact met ons op voor een verkennend gesprek. Ontdek hoe wij je kunnen ondersteunen bij het realiseren van doeltreffend verkeersbeleid.

Neem contact op met Tom