Vooruitgang in meer verplaatsingen te voet of met de fiets

Meer lopen en fietsen is de oplossing voor tal van problemen. Lopen en fietsen zijn ruimte-efficiënt, duurzaam, gezond en goedkoop. Veel gemeenten omarmen daarom het STOMP-principe: Stappen, Trappen, OV, MaaS/deelmobiliteit, Privéauto, om vast te leggen waar de prioriteiten zouden moeten liggen. Toch is het vaak makkelijker gezegd dan gedaan.

Beleid als basis voor succes

Met een goede strategie of gericht beleid kan elke gemeente of provincie flinke stappen zetten naar meer verplaatsingen te voet of met de fiets. Als je de juiste strategie hebt, is het veel makkelijker om de juiste maatregelen en acties uit te voeren. Wij kunnen je helpen om actieve mobiliteit een vanzelfsprekende keuze te maken voor verplaatsingen op jouw wegennet.

Draagvlak is het sleutelwoord

Beleid kan eigenlijk alleen succesvol zijn als zowel de doelgroep waarop het beleid betrekking heeft, als de uitvoerders van het beleid achter de gestelde doelen staan. De experts van DTV zoeken daarom altijd naar wegen om te zorgen voor draagvlak. Het betrekken van de juiste partijen, op de juiste manier, op het juiste moment bepaalt in grote mate het draagvlak voor je beleid. En dus bepaalt dit ook of investeringen zullen opleveren wat je beoogt.

Onze diensten

Als geen ander kennen we de succesfactoren van beleid en strategie. Onze experts staan klaar om met jou te werken aan een ambitieus beleidsplan of een concreet uitvoeringsplan voetganger en/of fiets.

Onderwerpen binnen Actieve mobiliteit
Hans Godefrooij

Ben je op zoek naar een partij die jou kan helpen bij het opstellen van loop- of fietsbeleid, het opstellen van een actieplan/uitvoeringsprogramma actieve mobiliteit, of wil je gewoon eens van gedachten wisselen oven het verwerven van draagvlak? Neem dan contact op met één van onze loop- en fietsexperts.

Neem contact op met Hans