Optimaal kruispuntontwerp voor doorstroming en verkeersveiligheid

Geregelde kruispunten zijn een belangrijke schakel binnen ons mobiliteitssysteem. Maar hoe vertaal je beleidsdoelstellingen naar een goed verkeersregelkundig ontwerp? En hoe zorg je er vervolgens voor dat het verkeer veilig én efficiënt wordt afgewikkeld? Dit vraagt om een gedegen analyse en een specialistische blik. Onze verkeersregelkundige zijn je hierbij graag van dienst.  

Ontwerp verkeerslichtenregelingen

DTV voert variantenonderzoek uit (vormgevingsanalyse) en ontwerpt verkeerslichtenregelingen. Op basis van je mobiliteitsbeleid bepalen we de uitgangspunten van een regeling en maken we inzichtelijk welke effecten en aandachtspunten dat oplevert voor de verschillende varianten of het uiteindelijke ontwerp.

Tijdens het ontwerpproces staan we stil bij vragen als:

  • Hoe kan een met verkeerslichten geregeld kruispunt het beste worden ingericht, rekening houdend met de huidige en/of toekomstige verdeling van de verkeersbewegingen?
  • Hoeveel extra verkeer kan een kruispuntontwerp nog verwerken?
  • Wat zijn de te verwachten wachtrijlengten voor gemotoriseerd verkeer?
  • Wat zijn de gemiddelde verliestijden voor alle modaliteiten?
  • Wat is de optimale blokvolgorde?
  • Welke groentijden zijn voor iedere richting gewenst?

Om deze vragen te beantwoorden, maken we gebruik van tools als Cocon Online of Vissim.

Berekenen van ontruimings- of intergroentijden

Voor een vlotte en veilige verkeersafwikkeling zijn logisch ingestelde ontruimings- of intergroentijden een randvoorwaarde. Voor deze tijden werken we met OTTO volgens de laatste CROW-richtlijn. Onze ervaring leert dat de gebruiker veel invloed heeft op de kwaliteit van de uitkomst. Daarom zorgen we dat de ondergrond een standaard sjabloon volgt, dat achteraf eenvoudig aan te passen is. Waar mogelijk maken we een vergelijkingsplot met de oude waarden. Tevens kijkt een onafhankelijke interne controleur naar de toegepaste snelheden, boogstralen en de conflictpunten. Zo waarborgen we de kwaliteit van onze diensten.

Onderwerpen binnen Verkeerslichten
Eric Oostvogels

Hulp nodig bij het bepalen van het optimale kruispuntontwerp of een (her)berekening van de veilige? Neem contact met ons op voor een verkennend gesprek.

Neem contact op met Eric