Verkeersonderzoeken naar een hoger niveau

In Nederland is weer sprake van een negatieve trend in het aantal verkeersslachtoffers. Het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden neemt helaas de laatste paar jaar weer toe. Het aandeel kwetsbare verkeersdeelnemers is daarbij nog te hoog. Naast het risicogestuurd werken aan verkeersveiligheid is het soms van belang om op basis van knelpunten de verkeersveiligheid gericht aan te pakken, bijvoorbeeld omdat de bewoners hierom vragen of als onderbouwing voor beleid of advies.

Knelpunten en prioriteiten in beeld

DTV heeft veel ervaring in het uitvoeren van onderzoek en evaluatie naar knelpunten van kwetsbare verkeersdeelnemers. Of het nu gaat om het in beeld brengen van de locaties van deze knelpunten, het prioriteren van de knelpunten of, soms letterlijk, het in beeld brengen van de aard en omvang van deze knelpunten.

We bieden oplossingen aan, uitgewerkt in een ontwerp of alleen in een advies, en hebben veel ervaring in het uitvoeren van evaluaties, zodat de effecten van een bepaalde maatregel SMART in beeld kunnen worden gebracht.

Wij bieden de volgende diensten aan:

  • Bewonersenquêtes om subjectieve verkeersonveiligheid van fietsers en voetgangers in beeld te brengen (Mappinion);
  • Bewonersenquêtes om hiaten in de fiets- en voetgangersnetwerken in beeld te brengen (Mappinion);
  • Conflictobservaties met behulp van camera analyses op bijvoorbeeld oversteekplaatsen of rotondes;
  • Vormtoets van uw fietsinfrastructuur om de verkeersveiligheids- en doorstromingsknelpunten in beeld te brengen;
  • GIS-analyses om de opgaven uit deze vormtoets te prioriteren;
  • Evaluatiestudies aan de hand van conflictobservaties (1-metingen) om de effecten van bepaalde maatregelen concreet in beeld te brengen.
Onderwerpen binnen Actieve mobiliteit
Pleun Smits

Klaar om je verkeersonderzoeken naar een hoger niveau te tillen? Neem contact met ons op voor een verkennend gesprek. Ontdek hoe wij je kunnen ondersteunen bij het realiseren van een fiets- en voetganger vriendelijke gemeente.

Neem contact op met Pleun