Verkeersveiligheid bevorderen met een goed verkeerskundig ontwerp

Het aantal dodelijke verkeersongelukken is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. We staan dan ook voor een grote opgave op het gebied van verkeersveiligheid en we moeten nieuwe wegen vinden om ongevallen te voorkomen. Dit vraagt niet alleen om het voeren van effectief beleid en het nemen van de juiste maatregelen, maar ook om een goed en veilig verkeerskundig ontwerp.

Doordachte verkeersontwerpen: onze aanpak

Het opstellen van een goed verkeerskundig ontwerp begint bij een integrale aanpak. Het ontwerpen in de bebouwde omgeving wordt namelijk steeds uitdagender door de voortdurende wisselwerking tussen de beperkte ruimte op straat, beleidsplannen, randvoorwaarden en wensen vanuit de omgeving en het oproepen van het gewenste gedrag.

Van onderzoek tot ontwerp

Daarom kiezen we er vaak voor om gebruikers al aan de voorkant te betrekken en middels verkeersonderzoek inzichtelijk te maken wat daadwerkelijk op straat nodig is. Zo kunnen we ontwerpkeuzes goed motiveren en belangen evenwichtig verwerken om tot een verkeerskundig ontwerp te komen dat voldoet aan de vigerende normen en richtlijnen. Onze verkeersveiligheidsexperts gaan graag aan de slag met jouw ontwerpvraag.

We staan onze opdrachtgevers bij met:

  • Advies over en ontwerp van fietsinfrastructuur
  • Advies over en ontwerp van voetgangersinfrastructuur
  • Advies over en ontwerp van (gemengde) stadsstraten
  • Advies over en ontwerp van kruispunten en rotondes
  • Herinrichtingsvraagstukken
  • Het betrekken van belanghebbenden (Mappinion)
  • Het uitvoeren van verkeersveiligheidsaudits en second opinions op ontwerpen van anderen.
Onderwerpen binnen Verkeersveiligheid
Kim de Wit

Ben je benieuwd hoe wij kunnen helpen bij het ontwerpen van verkeersveilige infrastructuur of beoordelen van een verkeerskundig ontwerp? Neem dan contact met ons op. Ontdek hoe wij samen met jou tot een goed en veilig verkeerskundig ontwerp komen.

Neem contact op met Kim