Kruispunt als belangrijkste knooppunt in je netwerk

Kruispunten zijn er in alle soorten en maten, en moeten het aanwezige verkeer op een veilige en acceptabele wijze afwikkelen. Maar met kruispunten kun je veel meer. Wil je regelen volgens het STOMP-principe, moet het openbaar vervoer beter doorstromen of wil je het autoverkeer kunnen sturen? Voor iedere vraag is een passende kruispuntvorm te ontwerpen. Kies je voor een voorrangskruispunt, enkelstrooks- of turborotonde of toch voor een netwerkregeling? Een interessant vraagstuk. We werken graag de mogelijkheden en voor- en nadelen voor je uit.  

Inzicht in functioneren van alle type kruispunten

DTV heeft expertise in het uitvoeren van deze verkeersstudies en het ontwerpen van de best passende kruispuntvorm voor het realiseren van de optimale verkeersafwikkeling voor alle type kruispunten in de stad of op de provinciale weg. Of het nu om fietsers, voetgangers, automobilisten of gebruikers van het openbaar vervoer gaat. Wij streven er in onze verkeersstudies naar om met het kruispuntontwerp voor iedereen de gewenste doorstroming te realiseren, waarbij verkeersveiligheid een vanzelfsprekende randvoorwaarde is.

Wij bieden de volgende diensten aan:

  • Zorgvuldige afweging van de beste kruispuntvormen, door middel van onderzoek, analyses,  simulaties en andere methoden;
  • Dynamische (model)analyses van de gewenste inrichting van kruispunten en netwerken;
  • Gedetailleerde verkeersregeltechnische berekeningen met Cocon Online.
Onderwerpen binnen Slimme mobiliteit
Marcel Willekens

Benieuwd hoe wij kunnen helpen bij het ontwerp van je kruispunten? Bel een van onze adviseurs om een afspraak te maken voor de mogelijkheden. Samen pakken we je kruispuntuitdagingen aan.

Neem contact op met Marcel