Meer inzicht in verkeer en mobiliteit

In het domein mobiliteit heeft een evolutie plaatsgevonden van lokale observaties op straatniveau naar inzichten op netwerkniveau. Denk aan inzicht op het gebied van verkeersveiligheid en doorstroming van modaliteiten als de auto, fiets, voetganger en ov. Deze verschuiving is mogelijk dankzij de overvloed aan beschikbare data.

In de digitale wereld kunnen we nu complete wijken, steden en zelfs provincies analyseren, waar je in de fysieke wereld slechts op één plek tegelijk kunt zijn. Bij DTV begrijpen we dat data het nieuwe goud is. Maar hoe zetten we dat om in waardevolle inzichten?

Data-analyse bewijst het

Om zinvolle inzichten te verkrijgen over zaken als verkeersveiligheid en doorstroming, is het van belang om grote hoeveelheden data te ontsluiten uit diverse bronnen. Functioneert verkeerslichtenregeling A beter dan B? Waar is het verkeersonveilig en welke kenmerken van de weg dragen hieraan bij? Wordt er te hard gereden? Is er een verband tussen een correcte uitvoering van de wegmarkering en de verkeersveiligheid. Klopt de digitale snelheidskaart van de weg wel met de snelheidsaanduidingen langs de weg? Het zijn vragen waar DTV bij kan helpen en antwoord op kan geven.

Ga naar data-analyse

-

GIS laat het zien

Verkeersdata is van nature geografisch; verkeer beweegt zich ergens, of het nu op de stoep, het fietspad of de weg is. Mensen komen ergens vandaan en gaan ergens naartoe. Een belangrijk aspect is dan ook dat de resultaten van onze analyses niet alleen geografisch worden geanalyseerd, maar ook visueel worden weergegeven. Op die manier kunnen onze opdrachtgevers in één oogopslag zien: ‘Deze weg is veilig of onveilig’, ‘Hier stroomt het verkeer soepel door’, of ‘Deze verkeerslichtinstallaties voldoen niet aan de gestelde beleidsdoelen’.

Ga naar GIS

-

Softwareontwikkeling maakt het mogelijk

Met de software die DTV ontwikkelt, kunnen we data op een handige manier ontsluiten, doorrekenen of verzamelen. Het ontsluiten van data gebeurt via slimme/intuïtieve dashboards en geografische toepassingen. Doorrekenen doen we met geavanceerde software zoals COCON online, waarmee de haalbaarheid van een door verkeerslichten geregeld kruispunt kan worden bepaald. En als het gaat om het verzamelen van data, maken we gebruik van onze eigen geografische enquêtesoftware Mappinion. Naast deze geavanceerde toepassingen ontwikkelen we ook websites voor bijvoorbeeld mobiliteitscampagnes of als naslagwerk voor een specifiek onderwerp.

Ga naar softwareontwikkeling

-
Onderwerpen binnen Data & development

Producten & diensten

Data-analyse
Geografische Informatie Systemen
Carl Stolz

Wil je meer weten over de data- en digitaliseringsmogelijkheden die wij bieden? Neem dan contact op met Carl Stolz.

Neem contact op met Carl