Nieuwe gewoontes maken

Inzetten op meer fietsen onderdeel van beleidsambities van overheden, bedrijven en (gezondheids-)instellingen. Logisch: meer fietsen betekent meer bewegen, wat goed is voor de vitaliteit en gezondheid. Kiezen voor de fiets draagt ook bij aan het verlagen van filedruk, verminderen van CO2-uitstoot en het bereikbaar houden van onze bedrijven en woningen. Zo gezegd is echter niet zo gedaan. 

Gewoontegedrag ombuigen

Veel mensen stappen uit gewoonte in de auto. Wanneer we mensen vragen dit gedrag te veranderen is weerstand een logisch gevolg. We gebruiken de laatste psychologische inzichten op het gebied van gedrag bij het prikkelen van fietsers om het gewenste gedrag te gaan vertonen. Van priming en nudging tot ombuigen van weerstanden en de beïnvloedingprincipes van Cialdini.

Van strategie tot straat

DTV helpt in alles fases van fietsstimulering:

  • We ontwerpen fietsprogramma’s;
  • We bedenken slimme interventies om de doelen van fietsstimuleringsprogramma’s te behalen;
  • We ontwikkelen promotiematerialen, acties, apps en websites om deze interventies vorm te geven in de praktijk;
  • En we zorgen voor uitvoering van het programma; online, bij organisaties en met inwoners.
Onderwerpen binnen Gedrag
Harmen Krusemeijer

Wil je mensen prikkelen om vaker te gaan fietsen? Voor deze en andere vragen over verkeersgedrag kun je hieronder jouw gegevens invullen, wij nemen geheel vrijblijvend contact met je op.

Neem contact op met Harmen