Bewuste verkeersovertreders

In elk stad en dorp is een groep ‘bewuste verkeersovertreders te vinden’: automobilisten die te hard rijden, een bocht afsnijden of inhalen op locaties en momenten waar dat niet wenselijk is of niet is toegestaan. Dit zorgt voor onveilige verkeerssituaties en in sommige gevallen ook voor ongevallen, wat een enorme maatschappelijke kostenpost is.  

Veel overtreders overschatten hun eigen rijvaardigheid. Zij zien het gevaar niet in van snelheidsovertredingen en denken dat zij de rijvaardigheid hebben om ondanks een overtreding toch veilig te rijden. Daarnaast ervaren zij vaak geen afkeuring van hun sociale omgeving. Bovendien wordt de pakkans vaak als laag gezien, wat vaak ook de realiteit is.

Inspelen op drijvers van verkeersonveilig gedrag

Er zijn verschillende technieken waarmee Het gedrag van bewuste verkeersovertreders gunstig te beïnvloeden is. Denk aan:

  • Voorlichtingsboodschappen die aansluiten op hoe weggebruikers zelf over het probleemgedrag denken.
  • Inspelen op weerstand: alternatieve routes aanbieden, erkennen dat je houden aan de regels soms minder prettig is.
  • De risicoperceptie verhogen: jij rijdt misschien wel goed, maar wat als anderen dat niet doen?
  • Benadrukken van de sociale norm rond ongewenst gedrag. We tonen hoe overtreders worden gezien door anderen, wanneer zij ongewenst gedrag vertonen (het asociale gedrag is kinderlijk en onvolwassen). Dit staat haaks op de hang naar volwassenheid, sociale status en autonomie van de jonge autorijders. En we dragen een boodschap uit sociale norm  door belangrijke personen voor de doelgroep.

Hand in hand met handhaving

In de uitvoering van een gedragsaanpak werkt DTV graag samen met handhaving (BOA’s of de politie). Dit versterkt het effect van de campagne en dienst als stok achter de deur richting weggebruikers die zich alsnog te weinig van de verkeersregels aantrekken.

Bynette Dijkstra-Stam

Wil je bewuste verkeersovertreders in jouw gebied op een passende manier aanpakken? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact op met Bynette