Fabrieksafname (FAT) en inbedrijfstelling (SAT) verkeersregelinstallaties

Kom je handen tekort bij het testen van een (i)VRI of ben je door alle bestaande protocollen het overzicht kwijt? Dan kunnen wij een (i)FAT of (i)SAT voor jou uitvoeren. Eén van de belangrijkste onderdelen tijdens de realisatie van een (i)VRI zijn de testen in de fabriek en tijdens de oplevering op de straat. De zogenaamde Factory Acceptance Test en Site Acceptance Test. Als het verkeersregeltoestel en de installatie niet zijn goedgekeurd, kan de VRI niet worden aangezet.

(i)FAT 

Tijdens de (i)FAT controleren wij (eventueel samen met jou) de werking van de (i)VRA in de fabriek van de leverancier. Hierbij controleren wij of de (i)VRA voldoet aan de wet- en regelgeving, NEN-Normen, contracteisen en aanvullende eisen vanuit de wegbeheerder. Wij testen onder andere:

 • Hardware
 • Software
 • CVN-C Interface
 • Roadside ITS Station (RIS)
 • De C-ITS applicatie
 • Aanwezigheid en correctheid van ITF-bestanden (kruispunttopologie)
 • Alle verbindingen met de centrale systemen (zoals UDAP en IVERA-centrale)

Wij testen de (i)VRA conform ons standaard protocol, of het protocol van de wegbeheerder, en het protocol voor de iVRI zoals gepubliceerd op de website van CROW. Na afronding van de (i)FAT stellen we samen met de leverancier een verslag op en noteren we eventuele restpunten.

(i)SAT

Na afronding van de realisatiewerkzaamheden voor een (i)VRI op straat moet deze worden getest. Hierbij controleren wij of de (i)VRI voldoet aan de wet- en regelgeving, NEN-Normen, contracteisen en aanvullende eisen vanuit de wegbeheerder. Wij testen onder andere:

 • Hardware (verkeersregeltoestel, verkeerslantaarns, kabels en leidingen, uitrijden detectielussen, werking drukknoppen en de rest van het meubilair van de buiteninstallatie);
 • Softwaretoets: alle aanwezige applicaties in de (i)VRA, bijvoorbeeld ITSapps en CCOL-regelingen;
 • Bij een iSAT controleren wij de werking naar de centrale systemen (zoals UDAP en IVERA-centrale) en rijden wij een rondje over het kruispunt om te bekijken of de communicatie tussen de iVRI en de weggebruiker werkt. Hiervoor gebruiken wij de PrioTalkerapp van Yunex;
 • Documentatie (handleidingen, logboeken etc.).

Ook bekijken wij of de eventuele restpunten vanuit de (i)FAT zijn opgelost. Na afronding van de (i)SAT stellen we samen met de aannemer een verslag op en noteren we eventuele restpunten.

Wilco Kooijman

Wil je een werkende en veilige (i)VRI op straat realiseren en zoek je iemand die alle eisen en protocollen kent om dit op de juiste manier te testen? Neem dan contact op met Wilco Kooijman. Hij vertelt je graag over wat er nog meer bij een (i)FAT en (i)SAT komt kijken.

Neem contact op met Wilco