Inclusieve mobiliteit

Inclusiviteit staat voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht leeftijd, financiële situatie of gezondheid, ook op het gebied van mobiliteit. Reizen met het openbaar vervoer bijvoorbeeld, zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Bij DTV begrijpen we het belang van inclusieve mobiliteit.

Bevorderen van inclusieve mobiliteit

Hoewel er naar gestreefd wordt om mobiliteit voor iedereen toegankelijk te maken, zien we nog steeds vervoersarmoede: een gebrek aan toegang tot vervoer voor werk, voorzieningen en sociale contacten. DTV werkt aan interventies om deze mobiliteitsarmoede te verminderen en inclusieve mobiliteit te bevorderen.

Het gaat niet alleen om fysieke toegankelijkheid van het openbaar vervoer; het moet ook financieel haalbaar zijn en mensen moeten zich er mentaal toe in staat voelen. Om dit te bevorderen, hebben we bijvoorbeeld al succesvolle interventies uitgevoerd om de mentale toegankelijkheid van senioren te vergroten, zoals met de OV-OpStapDagen en Praktijkdagen en het (reizende) Reisloket.

Naast het verhogen van mentale toegankelijkheid, voeren wij ook mobiliteitsonderzoek uit. Hierbij brengen we niet alleen in kaart waar vervoersarmoede voorkomt, maar ook welke groepen hiermee te maken hebben en waarom.

Zo kunnen we gerichte interventies ontwikkelen die aansluiten bij de specifieke behoeften van verschillende doelgroepen.

Bynette Dijkstra-Stam

Streef jij ook naar zo inclusief mogelijke mobiliteit en wil je daar hulp bij? Wij denken graag mee! Neem contact op voor meer informatie of een adviesgesprek.

Neem contact op met Bynette