Inregelen iVRI

Vraag je je af waarom het verkeer nog niet goed afwikkelt, terwijl er net een nieuwe (i)VRI op straat staat? Dit kan komen doordat het verkeer een gewenningsperiode nodig heeft. 

Onze aanpak

Bij een nieuwe (i)VRI, waarbij de rijstrookindeling of de fasenvolgorde is gewijzigd, kan het verkeer anders worden afgewikkeld dan tijdens de voorbereidingsfase is berekend. Wij adviseren vaak om ongeveer een maand na oplevering het verkeer in te regelen. Hiervoor gaan we tijdens een ochtend- en avondspits naar de VRI en bekijken we de verkeersafwikkeling. We letten daarbij op ontruimingstijden of intergroentijden, geeltijden, fasenvolgorde, groenbenutting, hiaatmeting, oversteektijden voor voetgangers, en meer. Zien we zaken die niet helemaal optimaal zijn, dan bekijken we hoe we dit kunnen finetunen.

Werkwijze en advies

In de automaat voeren wij wijzigingen door in het CCOL verkeersregelprogramma of we leggen de paramaterwijzigingen eerst aan jou voor. Voor een ITSapp geldt dat wij zelf geen wijzigingen door kunnen doorvoeren. In dat geval stellen we een advies op die je kunt gebruiken voor een wijzigingsvraag aan de leverancier van de ITSapp.

Wilco Kooijman

Neem voor een optimale werking van de verkeersafwikkeling na realisatie contact op met Wilco Kooijman, hij adviseert je graag over de mogelijkheden.

Neem contact op met Wilco