iVRI Insights

Wegbeheerders staan voor grote digitaliseringsopgaven op het gebied van wegverkeer. Eén van de items uit de Data top 15 is data uit intelligente verkeerslichten (iVRI-data). De monitoringstool iVRI Insights geeft wegbeheerders inzicht in de kwaliteit en werking van iVRI’s.  

Datamonitoring en -analyse voor wegbeheerders

Om de kwaliteit van de iVRI-data te controleren, wordt gekeken naar 28 kwaliteitsindicatoren (KPI’s) in UDAP. Daar kan een wegbeheerder per iVRI in detail de status van de huidige KPI-waarde zien. Het ontbreekt echter aan een overzicht voor álle iVRI’s en hoe bijvoorbeeld de KPI-waarden veranderen door de tijd heen. De Regionaal Data Teams en wegbeheerders die tientallen zo niet honderden iVRI’s monitoren, hebben naast details per iVRI, ook behoefte aan een totaaloverzicht van alle iVRI’s. Om in deze behoefte te voorzien is de online tool iVRI Insights ontwikkeld.

Vooruitgang in je iVRI-prestaties met iVRI Insights

iVRI Insights helpt wegbeheerders bij het monitoren van de KPI’s. Het zet grote hoeveelheden data om in heldere visualisaties. De gebruiker ziet zo in een oogopslag hoe het is gesteld met de kwaliteit van de iVRI-data. De tool biedt verschillende analysemogelijkheden en maakt inzichtelijk of de kwaliteit van de iVRI-data de laatste periode is verbeterd of juist verslechterd. Zo helpt de tool bij het prioriteren van issues waar een wegbeheerder op kan acteren. En draagt het bij aan het uiteindelijke doel: het verbeteren van de kwaliteitsindicatoren en daarmee de werking van de iVRI’s en de Use Cases.

iVRI Insights

Joost Hormann

iVRI Insights wordt momenteel gebruikt door het Regionaal Data Team Zuid-Holland, Regionaal Data Team Midden-Nederland en Mobilidata Vlaanderen. Wil jij ook de werking van jouw iVRI’s monitoren en verbeteren met behulp van iVRI Insights? Neem dan contact op.

Neem contact op met Joost