Reisgedrag (woon-werk)

Het reisgedrag van mensen wordt beïnvloed door een complex samenspel van verschillende factoren, variërend van individuele kenmerken tot externe omgevingsfactoren. Samen vormen deze factoren het complexe web van determinanten van reisgedrag. Begrip van deze diverse invloeden is cruciaal voor het ontwikkelen van effectief mobiliteitsbeleid en duurzame stadsplanning. 
DTV helpt je inzicht te krijgen in reispatronen, motieven en kansen voor gedragsverandering. 

Onderzoek naar reisgedrag

Afhankelijk van de doelstellingen, het budget en de beschikbare middelen, kan onderzoek naar reisgedrag op verschillende manieren worden uitgevoerd. Denk aan:

 1. Enquêtes en vragenlijsten
  Het uitvoeren van enquêtes en vragenlijsten onder een steekproef van de bevolking is een gebruikelijke methode. Vragen kunnen betrekking hebben op dagelijkse reispatronen, afstanden, vervoermiddelen, redenen voor verplaatsingen en tevredenheid over bestaande vervoersopties.
 2. Interviews 
  Diepgaande interviews met individuen kunnen een gedetailleerder inzicht bieden in hun reisgedrag. Dit kan handig zijn om contextuele informatie te verkrijgen en om nuances en motivaties achter specifieke reiskeuzes te begrijpen.
 3. Observatie 
  Directe observatie van mensen terwijl ze zich verplaatsen, bijvoorbeeld door middel van veldonderzoek of het analyseren van videomateriaal, levert objectieve informatie op over reisgedrag. Het is echter vaak arbeidsintensief en brengt privacy kwesties met zich mee.
 4. Smartphone-apps en wearables 
  Het gebruik van apps en wearables stelt onderzoekers in staat om real-time gegevens over reisgedrag te verzamelen. Deze technologie kan locatie, afgelegde afstand, vervoermiddel, snelheid en zelfs het energieverbruik vastleggen. Dit biedt gedetailleerde informatie.
 5. Focusgroepen 
  Het organiseren van focusgroepen kan waardevol zijn om diepgaand inzicht te krijgen in de meningen, ervaringen en attitudes van mensen ten opzichte van reizen. Dit kan helpen bij het identificeren van trends en het begrijpen van diverse perspectieven.
 6. Big data-analyse 
  Het analyseren van grootschalige datasets, zoals gegevens van openbaar vervoer, verkeersgegevens, en zelfs sociale media platforms, kan inzicht verschaffen in grootschalige patronen van reisgedrag. Deze methode vereist echter geavanceerde analytische vaardigheden.
 7. Participatieve methoden 
  Het betrekken van de gemeenschap bij het onderzoek, bijvoorbeeld door middel van co-creatiesessies of burgerwetenschapsinitiatieven, kan helpen bij het verzamelen van lokale kennis en het identificeren van specifieke uitdagingen en kansen.

Het is vaak effectief om een combinatie van deze methoden te gebruiken om een completer beeld te krijgen van reisgedrag. Het is ook essentieel om de ethische aspecten van het onderzoek, zoals privacybescherming, zorgvuldig te overwegen en te waarborgen.

Harmen Krusemeijer

Wil je weten hoe DTV je kan helpen bij het krijgen van inzicht in reispatronen, motieven en kansen voor gedragsverandering? Neem contact met ons op. 

Neem contact op met Harmen